Lanserer rapport om utbygging av solkraft | Foto: Cato A. Mørk

Lanserer endelig rapport om utbygging av solkraft

I august lanserte NBBL, Nelfo og Solenergiklyngen en rapport utarbeidet av Multiconsult som viste at det er mulig å få til 8 TWh solkraft innen 2030 uten store nettinvesteringer. Etter lanseringen på Arendalsuka har rapporten vært på høring og nå er endelig rapport tilgjengelig.

26. september 2023
Cato A. Mørk

Stortinget og Regjeringen er enig om et mål om 8 TWh solenergi i 2030. Spørsmålet rapporten ønsker å besvare er om det nasjonale målet kan nås uten urimelig store nettinvesteringer? Spørsmålet er viktig å besvare for å bidra til et kunnskapsgrunnlag og en felles forståelse av mulighetene og begrensningene som ligger i å bygge ut mer solkraft i Norge.

Multiconsult har også utarbeidet en ny rapport for Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg, NBBL, Solenergiklyngen, Nelfo og Byggevareindustriens Forening: «Teknisk-Økonomisk potensial for Solkraft på bygg». Denne rapporten viser hvilke solkraftprosjekter på tak som er lønnsomt å bygge ut under ulike forutsetninger og scenarier.

Denne rapporten blir sammen med hovedrapporten et godt verktøy for utarbeidelse av handlingsplanen for å nå 8TWh i 2030. NVE har fått begge rapportene som innspill til sitt «Oppdrag om solkraft og annen lokal energiproduksjon».

Les mer