Jølstra undergrunnskraftverk, Norge | Foto: Multiconsult

Vanntunneler og fjellhaller

Med over 100 års erfaring innen vannkraft, har Multiconsult opparbeidet seg sterk kompetanse knyttet til trykksatte vanntunneler og store fjellhaller, både i Norge og internasjonalt. Planlegging, design og oppfølging knyttet til utbygging av høytrykksvanntunneler i fjell har vært en del av Multiconsults oppdrag de siste 20-30 årene.

Multiconsult har lang erfaring innen planlegging, prosjektering, inspeksjon og ombygging av vanntunneler og store fjellhaller i forbindelse med vannkraft. Prosjekter som spesielt kan trekkes fram tilknyttet fagområdet er prosjektene Lower Kihansi i Tanzania (846 m vannhøyde) og Neelum Jhelum i Pakistan (420 m vannhøyde). Multiconsults involvering varte i over 10 år for begge prosjektene.

Tjenestene vi tilbyr følger et undersøkelses- og prosjekteringsprogram med dynamisk beslutningsstyring, og inkluderer:

  • Utforming og plassering av vanntunneler og større fjellhaller. 
  • Geologiske undersøkelser, spesielt knyttet til inspeksjoner og vurdering av bergspenningsforhold i forhold til hydraulisk brudd i trykksatte tunneler.
  • Stabilitetsvurdering av vanntunneler og større fjellhaller med avanserte numeriske analysemetoder.
  • Prosjektering av fjellsikring for både råsprengt og fullprofilboret tunnel i områder med høye bergspenningsforhold.
  • Stedlig oppfølging på byggeplass.
  • Tredjepartskontroll.

Multiconsult dekker alle relevante fag i forbindelse med vannkraftutbygging inkludert miljø, landskapsarkitektur og økonomi. Selskapet jobber i alle faser av vannkraftprosjekter fra planlegging med idéstudier, tidligfase-, for- og anbudsprosjekter til implementering med detaljprosjektering, byggeplassoppfølging og byggeledelse. I tillegg har fagteamet stor erfaring med revurderinger og vedlikehold/ombygginger av eksisterende dammer.

Les mer informasjon om Multiconsults geofaglige tjenester og tjenester innen vannkraft .