Jølstra Kraftverk

Bygging av et 60 MW kraftverk i fjellhall med to klassiske Francis-turbiner i Jølstra kommune, Sogn og Fjordane. Multiconsult har hatt detaljprosjektering og 3D-modellering av hele prosjektet, inkludert tunneler, kraftverk, dam og inntak, samt koordinering mellom ulike leverandørkontrakter og klient.

Arbeidet omfattet også tidligere faser av prosjektet, inkludert kostnadsberegninger og utarbeidelse av anbudsunderlag. Prosjektet er gjort uten tegninger og er et av de ledende prosjektene i Multiconsult og i Norge med bruk av BIM.

Løsning av oppdrag

Årsproduksjon 252 GWh
Ny energi 220 GWh
Prosjektkostnad 700 mill. NOK
Utbyggingspris 2,8 kr/kWh
Utb.pris ny energi 3,2 kr/kWh
Minstevassføring sommer 12 m3/s
Minstevassføring vinter 4 m3/s
Min slukeevne 3,5 m3/s
Maks slukeevne 55 m3/s

Fall 132 m
Tuneller ca. 7 km
Installert effekt 62 MW
Aggregat 2

Våre tjenester

  • Kostnadsestimering
  • Anbudsdokumenter
  • Tegningsløs prosjektering
  • Oppfølging under bygging