Jølstra Kraftverk

Detaljprosjektering og 3D-modellering

Jølstra Kraftverk er et 60 MW kraftverk i fjellhall med to klassiske Francis-turbiner i Jølstra kommune, Sogn og Fjordane. Multiconsult har hatt detaljprosjektering og 3D-modellering av hele prosjektet, inkludert tunneler, kraftverk, dam og inntak, samt koordinering mellom ulike leverandørkontakter og klient. Total prosjektkostnad er cirka 700 millioner NOK. Prosjektet består av 7 km tunneler og nytter seg av et 132 m fallhøyde.

Løsning av oppdrag

Multiconsult har vært involvert i utarbeidelse av teknisk plan, anbud og senere oppfølging i byggefase. Dette gjelder både arbeid med tunnel, undergrunnskraftstasjon, dam/terskler og inntak. Multiconsult vært i tett kontakt og koordinert med kunden, i tillegg til entreprenører og leverandører i prosjektet. Prosjektet baserer seg på tegningsløsprosjektering, og er del av Multconsult’s satsing på digitalisering og 3D bygningsinformasjonsmodellering (BIM).

Våre tjenester

  • Kostnadsestimering
  • Anbudsdokumenter
  • Produksjon av tegningsløst arbeidsunderlag
  • Oppfølging under bygging