Multiconsult Energi Vannkraft Mount Coffee Spillwa

1/9

Mount Coffee Spillway | Foto: Anders Tørklep

Multiconsult Energi vindkraft

2/9

Foto: Steinar Johansen, Midt Norge, Namsos

Multiconsult Energi Solenergi Evenstad Foto FUSen

3/9

Solenergi Evenstad | Foto: FUSen

4/9

Raggovidda vindkraftverk | Foto: Bjarne Riesto

Multiconsult Energi vannkraft Akosombo and Kpong Akosombo Dam Kpong gates

6/9

Kpong gates | Foto: Norplan

Ytre Vikna |

7/9

Ytre Vikna | Foto: Multiconsult

Fornybar energi

Bærekraftige energiløsninger er viktige for fremtiden. I Multiconsult ser vi hele bildet når vi arbeider med fornybar energi - både produksjon, distribusjon og bruk. Ved å jobbe i skjæringspunktet mellom erfaring, forskning og utvikling, skaper vi effektive og bærekraftige energiløsninger for en positiv samfunnsutvikling.
Multiconsult bidrar i realisering av kraftforsyning til Yggdrasil

Multiconsult er valgt som rådgiver for Aker BP i forbindelse med utbygging av kraftforsyning fra land…

2. oktober 2023

Lanserer endelig rapport om utbygging av solkraft

I august lanserte NBBL, Nelfo og Solenergiklyngen en rapport utarbeidet av Multiconsult som viste at det…

26. september 2023

Fagseminar 18. oktober

Dagslys, sol og energieffektivitet som drivere for bærekraftig byutvikling.

8. september 2023

Stortingets mål om 8 TWh sol innen 2030 er oppnåelig, i godt samspill med kraftnettet

Norge har behov for mer kraft. 8 TWh solkraft innen 2030 vil gi et kjærkomment bidrag…

14. august 2023

Positive til energirapport – har innspill

I en høringsuttalelse støtter Multiconsult anbefalingene fra Energikommisjonen og mener det er svært positivt at rapporten…

22. mai 2023

Potensiale for kraftproduksjon langs vei og bane

En fersk rapport viser at det er et betydelig potensiale for fornybar kraftproduksjon i forbindelse med…

5. mai 2023

Multiconsult tilbyr rådgivning, prosjektering og prosjektledelse. Våre kunder inkluderer kraftselskaper og prosjektutviklere samt entreprenører, teknologiutviklere, finansielle aktører og offentlige beslutningsorganer.

Multiconsult har over 100 års erfaring fra kraftsektoren og en lang merittliste utover Norges grenser, spesielt i Afrika og sørøst Asia.

Multiconsult ekspertise dekker hele prosjektets livssyklus innen vannkraft, landbasert vindkraft, havvind, solenergi, bioenergi og fjernvarme; fra nyetablering og forstudie til detaljprosjektering og byggeledelse, idriftsettelse og fram til driftsnedlegging. Utover teknisk prosjektering, er vårt dedikerte rådgivende team i front på forskning, analyse og rådgivning innen marked, politikk og teknologi.