1/3

Forskningsstasjonen Troll i Dronning Maud Land sett fra isen | Svein Lindstrøm/Norsk Polarinstitutt

2/3

Troll forskningsstasjon | Thomas Dretvik/ Norsk Polarinstitutt

3/3

Håkon Duus har erfaring fra polare strøk og er en av ekspertene som skal jobbe med løsnignene på Troll | Foto: privat

Bistår i utvikling av fornybart energisystem i Antarktis

Multiconsult skal bistå Statsbygg i utvikling av et fornybart energisystem for Troll forskningsstasjon i Antarktis. I løpet av høsten skal Multiconsult se på kombinasjonen av solenergi, vindturbiner, batterier og dieselgenerator, og løsningen skal bidra til en sikker og klimavennlig energiløsning.

8. november 2023
Håkon Duus/Cato A. Mørk

– Det er ikke mange sammenlignbare prosjekter i verden, og dette prosjektet på Troll viser at Multiconsult jobber helt i front når det kommer til energisystemer og fornybar energi. I tillegg viser vi at samarbeid mellom ulike disipliner er viktig og riktig, og at det er på denne måten vi kan realisere de mest komplekse og mest krevende prosjektene sier Snorre Treimo, direktør for Energi og Industri i Multiconsult.

Troll forskningsstasjon ligger i Dronning Maud Land på Antarktis, på 72 grader sør og ca 200 km inn fra kysten, og 1275 meter over havet. Stasjonen er en helårsstasjon, og har vært i drift fra 2005.

Etter mange år i drift i et svært krevende klima og ugjestmildt miljø er dagens stasjon snart klar for utskiftning, og Statsbygg har begynt planlegging av en ny forskningsstasjon. Blant ulike konsepter og muligheter har Statsbygg valgt å fjerne dagens bygningsmasse, og erstatte denne med et helt nytt stasjonsbygg. Den nye stasjonen skal huse rundt 65 brukere i sommerperioden, med 10 overvintrende. Et viktig premiss for den nye stasjonen er at energiproduksjonen i mye større grad blir gjort med fornybar energi og utslippene fra dagens diesel-drevene energisystem reduseres med over 50%.

Multiconsult har tidligere vært involvert i energisystemet på Troll, først med en anbefaling om installasjon om solcellepaneler på stasjonen i 2015. Disse ble bygget i 2016. I 2020 gjorde Multiconsult en ny forstudie for Statsbygg som så på mulighetene for et mer fornybart energisystem basert på vindkraft, solenergi og batterier. Denne forstudien har vært et viktig grunnlag for Statsbygg som nå har valgt konsept for ny forskningsstasjon med utstrakt bruk av fornybar energi.

Multiconsult skal innen desember gjøre en mer detaljert vurdering og dimensjonering av energisystemet på Troll. Dette inkluderer å finne riktig sammensetning av diesel generatorer, batterier, solenergi og vindturbiner som skal gi sikker energiforsyning til Troll hele året. Det skal også gjøres nye CO2-vurderinger av hele energisystemet, og et interessant aspekt er at CO2-utslippene for transport av diesel til stasjonen utgjør en betydelig andel av de totale utslippene, så å redusere mengden diesel transportert inn til Troll er veldig viktig og har stor nytte. Utover dette skal det gjøres særlige risikovurderinger for energisystemet og konseptvurderinger for vindkraft.

Prosjektet er styrt fra Multiconsult i Tromsø, og er mulig på grunn av lang og solid arktisk kompetanse.

– Multiconsults kontinuerlige tilstedeværelse på Svalbard og aktive rolle i andre arktiske prosjekter har vært avgjørende for at vi kan klare å gjennomføre dette prosjektet, sier Lars-Thomas Nordkild, direktør for Multiconsult i nord.

Les mer: