Multiconsult inngår rammeavtaler med Statnett SF

Gjennom flere rammeavtaler med Statnett skal Multiconsult med samarbeidspartnerne EFLA, Rejlers, Metier, Jøsok, Sitepartner og Regio 360 bistå i videreutvikling av kraftnettet i Norge. Rammeavtalene ble nylig inngått og omfatter byggherre- og prosjekteringstjenester for transformatorstasjoner, kraftledninger og -kabler.

8. januar 2024
Cato A. Mørk

– Multiconsult er stolt over sammen med partnerne våre å bidra med ekspertise og erfaring for å styrke og utvide det norske kraftnettet, noe som er viktig i arbeidet med en bærekraftig energiomstilling i Norge, sier Snorre Treimo, direktør for Energi & Industri i Multiconsult.

Rammeavtalene vil være viktig i planleggingen av Norges mål om å fase ut fossilt brensel og styrke elektrisitetsinfrastrukturen. I tillegg til omstillingen av norsk industri, vil en økende andel av transportbehovet bli drevet av elektrisitet, og dette stiller krav til utvidelse av transmisjonsnettet.

– Prosjektene i denne rammeavtalen er med på å opprettholde stabiliteten og påliteligheten i det norske elektrisitetsnettet. Dette innebærer å sikre at det alltid er tilstrekkelig kapasitet i transmisjonsnettet til å møte etterspørselen etter strøm. Vi har samlet den beste kompetansen og de beste partnerne for å få til dette og er sikre på at vi skal finne gode løsninger, sier avdelingsleder Vegard Willumsen i Multiconsult.

Omfattende arbeid
Statnett har inngått rammeavtaler med flere leverandører, og avtalene strekker seg over en periode på fire år, med muligheten for en forlengelse på opptil fire år. Som førstevalg på fire av de fem rammeavtalene, vil Multiconsult sammen med partnerne motta det største volumet av forespørsler. Multiconsult kommuniserte i børsmelding fra 11. oktober to av de fire rammeavtalene med en samlet verdi på over 1 milliard kroner.

Les også: Multiconsult innstilt til to rammeavtaler for Statnett