Multiconsult er innstilt til to rammeavtaler for Statnett SF | Illustrasjonsbilde: Multiconsult

Multiconsult innstilt til to rammeavtaler for Statnett

Multiconsult med underleverandører er innstilt som leverandør til Statnett SF for to rammeavtaler om videreutvikling av kraftnettet i Norge. Rammeavtalene omfatter prosjekteringstjenester for transformatorstasjoner, kraftkabler og linjer, samt byggherrerådgivning.

11. oktober 2023
Cato A. Mørk

Varigheten på de to rammeavtalene er fire år fra kontraktsinngåelse, med mulige forlengelse på inntil fire år. Samlet verdi over fire år er beregnet til over 1 milliard norske kroner.

– Vi er glade for å delta i videreutviklingen av det norske kraftsystemet, som er en viktig faktor i den grønne omstillingen av samfunnet. Samtidig er vi selvsagt svært fornøyde med at Multiconsult ble vurdert som selskapet med best kvalitet på begge avtalene, og at vi viderefører en lang kunderelasjon med Statnett, sier Snorre Treimo, direktør for Energi og Industri i Multiconsult.

Begge avtalene har en karensperiode som løper til 16. oktober 2023, og kontrakter vil bli signert i etterkant av dette.