Multiconsult Energi Vannkraft Mount Coffee Spillwa

1/9

Mount Coffee Spillway | Foto: Anders Tørklep

Multiconsult Energi vindkraft

2/9

Foto: Steinar Johansen, Midt Norge, Namsos

Multiconsult Energi Solenergi Evenstad Foto FUSen

3/9

Solenergi Evenstad | Foto: FUSen

4/9

Raggovidda vindkraftverk | Foto: Bjarne Riesto

Multiconsult Energi vannkraft Akosombo and Kpong Akosombo Dam Kpong gates

6/9

Kpong gates | Foto: Norplan

Ytre Vikna |

7/9

Ytre Vikna | Foto: Multiconsult

Fornybar Energi

Bærekraftige energiløsninger er viktige for fremtiden. I Multiconsult ser vi hele bildet når vi arbeider med fornybar energi - både produksjon, distribusjon og bruk. Ved å jobbe i skjæringspunktet mellom erfaring, forskning og utvikling, skaper vi effektive og bærekraftige energiløsninger for en positiv samfunnsutvikling.
Sterk vekst i fornybarnæringen

2021 ble nok et rekordår for leverandørindustrien i den norske fornybarnæringen, med en vekst på 12…

21. november 2022

Lanserer veileder for bygging av solkraftparker i Norge

Bakkemonterte solkraftverk i Norge er en hittil uutnyttet energiressurs som nå flere og flere i kraftbransjen…

14. november 2022

Nå er det lønnsomt å energi-oppgradere

Høye energipriser og den planlagte energitilskuddsordningen gjør det lønnsomt å planlegge og gjennomføre energioppgradering i bygg…

29. september 2022

Samarbeider med Empower New Energy

Empower New Energy og Multiconsult samarbeider for å utvikle mer distribuert solenergi i Afrika.

16. september 2022

Utreder flytende solkraftanlegg i Ghana

Multiconsult skal prosjektere og utrede miljøkonsekvenser av et flytende solkraftanlegg i Ghana.

24. august 2022

Sol kan bli like stort som vannkraft i Norge

En ny rapport viser at det tekniske potensialet for solkraft på bygg og infrastruktur i Norge…

15. august 2022

Multiconsult tilbyr rådgivning, prosjektering og prosjektledelse. Våre kunder inkluderer kraftselskaper og prosjektutviklere samt entreprenører, teknologiutviklere, finansielle aktører og offentlige beslutningsorganer.

Multiconsult har over 100 års erfaring fra kraftsektoren og en lang merittliste utover Norges grenser, spesielt i Afrika og sørøst Asia.

Multiconsult ekspertise dekker hele prosjektets livssyklus innen vannkraft, landbasert vindkraft, havvind, solenergi, bioenergi og fjernvarme; fra nyetablering og forstudie til detaljprosjektering og byggeledelse, idriftsettelse og fram til driftsnedlegging. Utover teknisk prosjektering, er vårt dedikerte rådgivende team i front på forskning, analyse og rådgivning innen marked, politikk og teknologi.