Multiconsult Energi Vannkraft Mount Coffee Spillwa

1/9

Mount Coffee Spillway | Foto: Anders Tørklep

Multiconsult Energi vindkraft

2/9

Foto: Steinar Johansen, Midt Norge, Namsos

Multiconsult Energi Solenergi Evenstad Foto FUSen

3/9

Solenergi Evenstad | Foto: FUSen

4/9

Raggovidda vindkraftverk | Foto: Bjarne Riesto

Multiconsult Energi vannkraft Akosombo and Kpong Akosombo Dam Kpong gates

6/9

Kpong gates | Foto: Norplan

Ytre Vikna |

7/9

Ytre Vikna | Foto: Multiconsult

Fornybar energi

Bærekraftige energiløsninger er viktige for fremtiden. I Multiconsult ser vi hele bildet når vi arbeider med fornybar energi - både produksjon, distribusjon og bruk. Ved å jobbe i skjæringspunktet mellom erfaring, forskning og utvikling, skaper vi effektive og bærekraftige energiløsninger for en positiv samfunnsutvikling.
Flotte nominasjoner til årets prosjekter 2023

De nominerte til årets bygg, anlegg og trebyggeri er nå klare og Multiconsult har bidratt i…

27. februar 2024

Fagutredning på havvind

Multiconsult skal gjennomføre fagutredning for virkninger av havvind for visuelle virkninger, landskap og friluftsliv.

5. februar 2024

Mette Kristine brenner for fornybar energi

Mette Kristine er opptatt av kunnskapsdeling og gode samarbeid. Det har resultert i innovative og nye…

24. januar 2024

Multiconsult etablerer seg i Lillestrøm

Multiconsult etablerer seg med kontor i Lillestrøm sentrum for å kunne tilby enda bedre rådgivingstjenester for…

23. januar 2024

Tjue år i energibransjen med fokus på natur og miljø

Trines miljøbakgrunn og hennes tjue år i energibransjen, gjør at hun kjenner utviklingen og hele spekteret…

17. januar 2024

Multiconsult inngår rammeavtaler med Statnett SF

Gjennom flere rammeavtaler med Statnett skal Multiconsult med samarbeidspartnerne EFLA, Rejlers, Metier, Jøsok, Sitepartner og Regio…

8. januar 2024

Multiconsult tilbyr rådgivning, prosjektering og prosjektledelse. Våre kunder inkluderer kraftselskaper og prosjektutviklere samt entreprenører, teknologiutviklere, finansielle aktører og offentlige beslutningsorganer.

Multiconsult har over 100 års erfaring fra kraftsektoren og en lang merittliste utover Norges grenser, spesielt i Afrika og sørøst Asia.

Multiconsult ekspertise dekker hele prosjektets livssyklus innen vannkraft, landbasert vindkraft, havvind, solenergi, bioenergi og fjernvarme; fra nyetablering og forstudie til detaljprosjektering og byggeledelse, idriftsettelse og fram til driftsnedlegging. Utover teknisk prosjektering, er vårt dedikerte rådgivende team i front på forskning, analyse og rådgivning innen marked, politikk og teknologi.