Trine Riseth er nominert til Årets Kraftkvinne 2023 av Kraftkvinnene AS, som utdeles 12. februar. Foto: Multiconsult

Tjue år i energibransjen med fokus på natur og miljø

Trines miljøbakgrunn og hennes tjue år i energibransjen, gjør at hun kjenner utviklingen og hele spekteret av fornybarprosjekter.

17. januar 2024
Marte Nordahl

Trine Riseth fra Steinkjer ble nylig nominert til Årets Kraftkvinne 2023 av Kraftkvinnene AS, som utdeles 12. februar. Kraftkvinnene ble etablert i 2019, som er et nettverk for alle kvinner i fornybarnæringen og tilknyttede aktører og miljøer. 

Trine har jobbet i fornybarbransjen i tjue år. I ti år gjennom det joviale kraftselskapet NTE, og ti år som seksjonsleder i Multiconsult, for avdeling energi og industri.

− Jeg har vært så heldig at jeg har fått deltatt i alle faser og utviklingsstadier i fornybarprosjekter innenfor vann-, vind- og solkraft, helt ifra greenfield- og forprosjektfasen, via konsesjonsfase og detaljprosjekteringsfase, og videre i byggefase. Gjennom alle prosjekter har jeg hatt fokus på miljø og bærekraft, forteller hun. 

I løpet av de tjue årene har Trine arbeidet på alle nivåer. Hun har arbeidet med samhandling for departementer og direktoratene og som rådgiver for prosjektutviklere og prosjekteiere. I tillegg har hun vært en del av byggeorganisasjonene. 

− For byggeorganisasjonene hadde jeg miljøansvar der jeg veiledet både byggeledelse, entreprenører og gravemaskinførere. Den komplekse erfaringen gjør at jeg kjenner fornybarbransjen knyttet til det å utvikle prosjekter fra A til Å. 

Regionalt utviklingsarbeid

Før Trine startet i Multiconsult, jobbet hun med energiutvikling i NTE. Her fikk hun ta del i arbeidet knyttet til utvikling av Ytre Vikna vindkraftverk og Hundhammerfjellet vindkraftverk. I tillegg jobbet hun tett med arbeidet i Sarepta Energi (Et utviklingssamarbeid mellom NTE og Trønder Energi). I dette arbeidet lå flere av prosjektene i «Fosenpakken». Også andre prosjekter i samme region har blitt utviklet og senere realisert. 

− Det tverrfaglige miljøet var med på å skape regional utvikling innen vindkraft. Det har både gitt nødvendig erfaring for bransjen, samt utvikling og store verdier for kraftselskapene, og selvfølgelig ny fornybar energi. Selv om det har vært flere nokså bratte bakker underveis, har vi bidratt til å bygge samfunnet, forklarer hun. 

Miljøbakgrunn

Trines miljøbakgrunn gjør at hun skiller seg fra kollegaer med teknisk bakgrunn. Som utdannet naturforvalter fra NMUB, har hun over ti års erfaring med en bred faglig plattform i miljøforvaltningen. De siste tjue årene har hun fått anledning til å jobbe med et bredt spekter av vind- og vannkraftprosjekter. De siste årene har hun også jobbet med prosjekter innen bakkemontert solkraft. 

− Gjennom to tiår i energibransjen, har jeg erfart at miljøfaget har gått fra å være et lite støttefag for de tekniske og økonomiske fagene, til å bli et sentralt og førende fag i alle faser i utviklingen av fornybarprosjekter, sier hun. 

Trine er stolt over å ha vært med å påvirke og utvikle miljøfaget over så mange år. Med tydelighet har hun brukt sin egen stemme til å uttrykke at hensynet til natur og miljø er viktig gjennom alle faser ved utvikling av fornybar energi.

− Det er inspirerende å ha vært vitne til at miljøfaget har utviklet seg såpass mye som fag, og er med på å definere rammene for nye fornybarprosjekter, helt fra tidlig fase og gjennom hele livsløpet. At miljø og bærekraft nå er satt på agendaen på alle mulige måter, har forenklet arbeidet, sier hun. 

− Prosjekteierne og kundene våre er i større grad interessert i miljøfag. De har en mening om og ønsker å iverksette tanker rundt miljø og bærekraft i sine prosjekter. Det har skjedd mye spennende på dette området. 

Miljøfag er svært interessant

Trine er glad for at miljø og bærekraft har blitt sentrale og familiære temaer for fornybarbransjen. 

− De siste fem til ti årene der miljø har fått en så sentral rolle i utviklingen, har det vært veldig spennende å være den som sitter på kunnskapen om natur, miljø og bærekraft. I Multiconsult har vi et stort og bredt miljøfaglig team som arbeider med utvikling av fornybarprosjekter sammen med de tekniske og økonomiske fagene. Over tid har vi fått svært god erfaring i alle faser, og vi opplever at nyutdannede og studenter synes arbeidet med miljøfagene er spennende, forteller hun. 

Det som motiverer Trine ekstra til å vokse faglig, er å se at miljøfaget har fått den plassen den fortjener, og at de får formidlet ivaretakelse av miljøverdier inn mot de andre fagområdene. 

− At vi skaper respekt for de verdiene vi skal ivareta gjennom den jobben vi gjør, og at vi klarer å få til gode, tverrfaglige løsninger, driver oss videre. I tillegg er det spennende at vårt fagmiljø finner nye løsninger og produkter til våre kunder, og at vi sammen utretter det «lille ekstra» som gjør at Multiconsult er den beste rådgiveren også for miljøfagene. Bredden i miljøfaget er stor, og fagområder som naturmangfold, landskap, kulturminner og friluftsliv er sentrale tema ved utvikling av ulike prosjekter. Også klima har de siste årene kommet som et nytt og sentralt miljøtema. 

Bærekraft i alle ledd

Trine fremhever at så lenge hun representerer miljøfaget, er hun opptatt av at man skal tenke miljø og bærekraft i alle ledd. 

− Gjennom å jobbe i fornybarnæringen har jeg visshet om at oppdraget vårt i samfunnsutviklingen går i riktig retning. I tillegg er det spennende å registrere nyskaping og investeringsvilje i bransjen. Ved å være en aktiv og kunnskapsrik rådgiver, tror jeg at vi bidrar på riktig side i debatten om forbruk og kraftunderskudd med miljø og bærekraft i fokus. 

Flere utradisjonelle fag

Trine er tilfreds over at de i de siste årene har både klart å bygge fagmiljøet større og å beholde folkene i selskapet. 

− Det mest spennende på miljøsiden er at vi har tatt inn en del utradisjonelle fag som tidligere ikke har vært vanlig innenfor energibransjen. Det gjør noe med måten vi tenker og samhandler på i de ulike prosjektene. At vi også har en god forankring inn mot forskningsmiljøene, gjør at vi jevnt over sitter på unik kunnskap som vi kan tilby våre kunder. I tillegg får vi belyst de tradisjonelle problemstillinger på nye og mer kreative måter. Å knytte andre miljøer sammen med oss, bidrar til progressiv utvikling, forteller hun.  

Egne fora for kvinner

Hun tydeliggjør at også i denne bransjen er det viktig med god kjønnsbalanse. At kvinner har kommet på banen for fullt, både innenfor miljøfagene og de tradisjonelt mannsdominerte tekniske fagene, tror hun vil styrke fagmiljøene.

− For at kvinner skal få brukt stemmene sine best mulig, tror jeg at vi må være til stede på de samme arenaene som menn. Samtidig ser jeg at det viktig at kvinner bygger egne nettverk, slik at vi får løftet og støttet hverandre der det er nødvendig. Egne kvinnenettverk kan inspirere og løfte debatter i andre retninger, og gi kvinner en trygg ramme i den store samfunnsdebatten. Om ikke annet så er det viktig at vi heier på hverandre. 

Heier andre frem

Som seksjonsleder og oppdragsleder tydeliggjør Trine at hun har et ansvar for å få inn de rette ressursene (en god miks av erfaring og ny kompetanse) i de ulike prosjektene.

− Målet er å sammen skape gode team, både for faget, prosjektet og kunden. Jeg synes det er svært spennende med rekruttering og å få inn unge og sultne medarbeidere. Det er inspirerende å løfte nye og unge ansatte inn i ulike fornybarprosjekter, dele på nettverk og være vitne til faglig utvikling og trygghet. Å se at unge medarbeidere tar roller, utvikler seg faglig og blomstrer i miljøet vårt, er utrolig givende, sier hun. 

Trine trekker fram at vi også må huske på våre etablerte fagressurser. Fornybarsegmentet har de siste årene vært i utvikling, og gitt utfordrende og spennende oppgaver for våre spesialister og seniorer. Som resultat stimuleres kreativiteten, slik at oppdragene og den faglige utviklingen styrkes. 

− At vi er flinke til å rose hverandre gir trygghet og arbeidsglede. Dette er viktig både for yngre og etablerte medarbeidere. Jeg er glad i folk og har som mål at medarbeiderne skal trives godt både på jobb og hjemme. I tillegg er jeg opptatt av at ansatte har gode og stimulerende fagmiljøer, der de får mulighet til å utvikle seg i den retningen de ønsker. 

Lidenskap for frivillig arbeid

På fritiden er Trine opptatt av friluftsliv, hytteliv, jakt og fiske. I tillegg har hun i mange år hatt stor glede av frivillig arbeid, der barn og ungdom innenfor idretten er blitt prioritert. 

− Å se unge idrettsutøvere lykkes på sitt nivå har alltid vært en stor glede for meg. I idretten får vi være sammen med ungdommene våre og gi dem trygge oppvekstmiljøer. Jeg har fått mange tilbakemeldinger fra ungdom som ikke lenger er aktive, men som berømmer miljøet de fikk være en del av gjennom idretten. Det er god betaling for utallige timer i det frivillige arbeidet, sier hun. 

To nominert til Årets Kraftkvinne (multiconsult.no)