1/4

Sivilingeniør Mette Kristine Kanestrøm fra Tanum i Bærum ble nylig nominert til Årets Kraftkvinne 2023 av Kraftkvinnene AS, som utdeles 12. februar. Foto: Marte Nordahl

2/4

Teamet utfører en befaring på Sofienberg skole. De nye fasademodulene har integrerte solceller på den sørvendte fasaden, og det er også installert solcelleanlegg på taket. Foto: Multiconsult. 

4/4

På topptur i Sunnmørsalpene mars 2023. Foto: Privat

Mette Kristine brenner for fornybar energi

Mette Kristine er opptatt av kunnskapsdeling og gode samarbeid. Det har resultert i innovative og nye unike prosjekter innen fornybar energi.

24. januar 2024
Marte Nordahl

Mette Kristine Kanestrøm fra Tanum i Bærum er både sivilingeniør og seksjonsleder for sol og smartgrid i Multiconsult. Nylig ble hun nominert til Årets Kraftkvinne 2023 av Kraftkvinnene AS, som utdeles 12. februar. Kraftkvinnene ble etablert i 2019, som er et nettverk for alle kvinner i fornybarnæringen og tilknyttede aktører og miljøer. 

− Nå som det begynner å skje en del innen solenergi i Norge, er det ekstra gøy å bli nominert. Fornybarbransjen er en givende bransje som heier på alle former for fornybar energi, sier Mette Kristine. 

Brenner for fornybar energi

Mette Kristine har alltid brent for fornybar energi, og synes det er heldig at solenergi vokser såpass mye. Selv har hun jobbet i fornybarbransjen siden 2008 i Lyse Produksjon. I Lyse ledet hun både vindkraft og havvind i tidlig fase. Hun fikk tidlig ansvar for å se på forretningsutvikling innen solenergi. Mette Kristine har også vært med og bygget solkraft i entreprenørselskapet Solenergi FUSenon, der utvikling av Asko-byggene bestående av solenergi på større næringsbygg var en sentral del av arbeidshverdagen. 

− I utviklingene av Asko-byggene fra Solenergi FUSen sitter jeg igjen med mye forretningserfaring og utbyggingserfaring. 

Nye rekorder innen sol

Hun presiserer at solenergi er den strømkilden som vokser raskest i verden, også i Europa. I 2023 kuttet Europa over tjue prosent fossil strømproduksjon. 

− Årsakene til rekordene innen solenergi som kommer i land etter land, kan blant annet skyldes at det er en veldig enkel og spennende teknologi som alle kan ta i bruk. Til eksempel kan du selv installere solenergi i egen enebolig, på næringsbygg og langs vei og jernbane. I tillegg har all utbygging av fornybar energi et eget fotavtrykk. Det som er fint med solenergi er at det kan installeres på eksisterende infrastruktur der forbruket er, og på den måten også minimere bruk av natur. Du kan både kombinere solenergi med bærekraft og utbygging av fornybar energi, samt produksjon der forbruket er, forteller hun. 

− I følge IEA (det internasjonale energibyrået) JA vil solkraft gå forbi olje i nye investeringer. Selv om vi er helt i startfasen i Norge, har installert effekt på sol doblet seg i løpet av de to siste årene. Solenergi er plutselig en del av energimiksen i Norge, sier hun. 

Mette Kristine understreker at hvis vi skal nå regjeringens solkraftstrategi på at cirka fem prosent av Norges strømproduksjon skal komme av solenergi innen 2030, må det skje mange endringer innen sol i løpet av de neste årene. 

− For å nå målene vi har satt oss i Norge, er vi blant annet nødt til å dele kunnskap som den norske bransjen allerede er flinke til, sier hun. 

Verdifulle teamarbeid

Gjennom bransjeorganisasjonen Solenergiklyngen, som hun i 2023 ble valgt som styreleder for, møtes alle som jobber med solenergi. Her deler de flittig kunnskap. 

− Å dele kunnskap er utrolig viktig for å kunne nå våre fornybare mål. Multiconsults delingskultur gjør hverandre bedre rustet til å lykkes, og at alle i teamet kan være i front, sier hun. 

Mette Kristine har vært ansatt i Multiconsult i halvannet år. Helt fra starten av har hun vært opptatt av at gruppen i større grad skal kunne jobbe i team. 

− Ett av målene jeg har hatt, er at jeg skal synliggjøre hele teamet og ikke bare enkeltpersoner. Eksempelvis er det flere som har holdt innlegg på Arendalsuka. I tillegg til at Håkon Duus vant pris for årets rådgiver, ble Oda Andrea Hjelme på sol i fjor nominert til Årets Solkraftkvinne. Det er viktig for meg at alle som ønsker å synes i debatten, får lov til å bidra til å bygge teamet, sier hun. 

En bransje for kvinner

Som sivilingeniør i fornybarbransjen, har Mette Kristine opplevd at hun som kvinne alltid har vært i mindretall. Da hun startet i Multiconsult var det kun en jente i hennes seksjon. 

− Jeg har vært utrolig heldig med å få være med i rekrutteringsprosesser, der jeg har vært med å rekruttere mange jenter både i Multiconsult, og i tidligere jobber jeg har hatt. I løpet av ett år har jeg rekruttert tre jenter, slik at vi nå er fem på avdelingen. Jeg opplever at mange kvinner synes fornybarbransjen er attraktivt å jobbe i. 

I regi av Solenergiklyngen, som hun er styreleder av, har hun sammen med andre opprettet et solenergikvinnenettverk, som de har som mål å få fart på i 2024. Blant annet er Kraftkvinne et nettverk for fornybarbransjen, som de har som mål å samarbeide med. 

Jobber med innovasjon 

Mette Kristines team jobber med innovasjon, der hun forsøker å legge til rette for interessante prosjekter. 

− Jeg er opptatt av at alle i mitt solkraftteam, og Multiconsult kontinuerlig skal få muligheten til å lykkes og bli kjent for solteamet. Det er spennende å få være med å utvikle solenergibransjen i Norge, og ofte få være med på prosjekter som er de aller første i sitt slag. 

Mette Kristine er stolt over at teamet har vært med på å levere batterier på Svalbard for energiomstillingen der. I tillegg har de oppholdt seg mye på Svalbard, og bygget verdens nordligste solkraftverk i permafrost. For tiden bygger de et fornybart energisystem på forskningsstasjonen Troll på Sydpolen. I tillegg jobber teamet internasjonalt med å utvikle solkraftsystemer. 

− Nå kommer også bakkemontert sol i Norge for fullt, der vi er med i utviklingen helt fra starten av. I planleggingen forsøker jeg å tilrettelegge for at vi får til å utvikle bransjen sammen. Internt har vi laget en kompetanse-hub, kalt Solportalen. Her passer vi kontinuerlig på at vi har oppdatert kompetanse på det vi gjør og som alle har anledning til å ta i bruk, forteller hun. 

Forespørsler fra Solenergiklyngen

Hun fremhever at teamet også får en rekke forespørsler fra Solenergiklyngen, om å lage kunnskapsgrunnlag og rapporter for å belyse om det er teknisk mulig å installere solenergi.

− Mange lurer på om det går an å installere solenergi på området de ønsker, eller om det vil være problematisk for nettet. I sommer lagde vi derfor en teknisk verktøykasse som vi presenterte på Arendalsuka, slik at nettselskapene kan ta det til bruk. Kunnskapsdeling ut er viktig. 

− Vi i Multiconsult ligger i front og er med på å forme næringen, både på sol, vindkraft og internasjonalt. Det er spennende å få jobbe med et så dyktige team her i Multiconsult. En av mine største oppgaver er å tilrettelegge for at vi sammen skal lykkes, og at det blomstrer i avdelingen. 

Økt kompetanse på solkraft 

Gjennom styrelederrollen i Solenergiklyngen bidrar Mette Kristine til å øke kompetansen på solkraft i Norge, og er med på å drive klyngen videre. 

− I denne spennende rollen representerer jeg hele bransjen. Jeg holder en del innlegg og foredrag og snakker ut til myndighetene og bransjen. I tillegg er jeg med i flere fora i regi av Solenergiklyngen mot nettselskap, der jeg jeg forsøker å dra bransjen til neste steg slik at vi lykkes i Norge, sier hun.   

Finner roen utendørs

Når Mette Kristine har tid til overs utover jobb tilbringer hun mye tid i marka. Med boadresse like i nærheten av langrennssporet, så blir det mange turer på ski. 

− Jeg har en tendens til å løse utfordringer når jeg er ute i skog og mark. Skogen er en slags meditasjon for meg. Om høsten er jeg også veldig glad i å gå på sopptur, i tillegg til jakt og turer i fjellet. På vinterstid tar jeg gjerne en kitetur med telt. Om sommeren liker jeg også å padle og være ved sjøen, enten på jakt eller på langrenn.

− Mitt neste mål som leder er å få mer tid med teamet mitt, og sammen videreutvikle vår kompetanse slik at vi er konkurransedyktige til en hver tid. Og så skal vi sammen med resten av de som jobber med solenergi i Norge, bidra til at vi når målet om 8TWh solkraft innen 2030 på en trygg og kostnadseffektiv måte. Målet er også å jobbe med økt bruk av fornybar energi også i andre deler av verden, slik at vi kan bidra til å nå våre klimamål. Å bidra til at vi kan nå våre klimamål er jo vårt store målet.