Foto: Jo Michael

Foto: Jo Michael

Fortum fjernvarme

Multiconsult har løst komplisert fremføring av fjernvarme og fjernkjøling i kulvert under Lysaker Torg.

Fortum Fjernvarme utvider kapasiteten på eksisterende energisentral med en ny varmepumpe. Energisentralen skal levere varme og kjøling til Fornebu og Lysaker, og fjernvarme- og fjernkjølingsnettet integreres med energisentral på Fornebu.

Multiconsult utfører detaljprosjektering av utvidelse av energisentral med integrering av ny varmepumpe. Utvidelser medfører behov for ny layout med nye og større rør, vekslere og pumper.

Multiconsult har også løst komplisert fremføring av fjernvarme og fjernkjøling i kulvert under Lysaker Torg.

Multiconsult utfører også byggeteknisk prosjektering i energisentralen.

Løsning av oppdraget

Ved utvidelsen av energisentralen utføres det detaljprosjektering i 3D, spenningsberegninger og detaljert flytskjema for prosessanlegget. Det utarbeides beskrivelse som underlag for en rør-/mekanisk entreprise.

Våre tjenester

  • Detaljprosjektering
  • Oppfølging i byggefasen