Energi Prosjekt Akershus Energi Varme

Sveising fjernvarme hovedledning | Foto: Harald Kolvereid, Multiconsult

Akershus Energi Varme

Fjernvarme distribusjonsanlegg i Årnes og Lørenskog

Multiconsult har utført rådgivning, detaljprosjektering, prosjektledelse og byggeledelse for Akershus Energi Varme i forbindelse med fjernvarme utbyggingsprosjekter på Lørenskog og Årnes. Omfang er ca. 6 km fjernvarmetrase og ca. 20 kundesentraler. Simuleringsverktøy er benyttet for optimal dimensjonering av nettene. Oppdraget inkluderer flere kryssinger av riksveier, kommunale veier og broer med utstrakt bruk av boring.

Multiconsult har hatt ansvar for fremføringsavtaler med alle grunneiere. God kommunikasjon med kommune og andre berørte har vært avgjørende for en rasjonell fremdrift i utbyggingen.

Løsning av oppdraget

Vi har utført rådgivning, detaljprosjektering samt oppfølging i kontraheringsfasen. Vi har i tillegg hatt ansvar for prosjektledelse og byggeledelse i gjennomføringsfasen.

Våre tjenester

  • Rådgivning
  • Detaljprosjektering
  • Oppfølging i byggefasen
  • Prosjektledelse
  • Byggeledelse