Foto: Jo Michael

Foto: Jo Michael

Hafslund fjernvarme

2 stk. 8 MW områdeveksler på Oppsal i Oslo. Multiconsult har hatt ansvar for detaljprosjektering, utarbeidelse av anbudsbeskrivelse, evaluering av tilbydere og byggeledelse. Områdeveksler ble plassert i eksisterende bygning.

Komplett 3D modellering av røranlegg og mekanisk utstyr og produksjon av isometriske tegninger var avgjørende for å oppnå rasjonell gjennomføring i byggefasen.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har hatt totalansvar som tverrfaglig rådgiver ved utbyggingen av Oppsal områdeveksler; fra detaljprosjektering og frem til testing og igangkjøring av anlegget. Oppdraget har inkludert utarbeidelse av komplett systemskjema for prosessanlegget, design av rørarrangement og produksjon av arbeidstegninger for rørentreprisen. Vi har også hatt ansvar for prosjektering av Bygg, Akustikk, Ventilasjon, Brann, SRO, HMS, Elektro, IKT og sikkerhet. Multiconsult har også utført byggeledelse i prosjektet.

Våre tjenester

Detaljprosjektering
Anbudsdokumenter
Byggeledelse