Energi Prosjekt Fjernvarme distribusjonsanlegg

Utendørs fjernvarmerør | Foto: Multiconsult

Infratek – Fjernvarme distribusjonsanlegg

Multiconsult har utført rådgivning og detaljprosjektering for Infratek i forbindelse med fjernvarme utbyggingsprosjekter på Jessheim og i Oslo.

Omfang er ca. 13 km fjernvarmetrase og ca. 65 kundesentraler samt flere innendørsstrekk av ulik vanskelighetsgrad i både nye og eksisterende bygninger. Simuleringsverktøy er benyttet for optimal dimensjonering av nettene.

Kundesentraler har blitt modellert i 3D. Oppdragene inkluderer kryssing av riksveier, bruer og elver for dimensjoner opptil DN400. Det har blitt løst omfattende krysningsproblematikk flere steder i Oslo sentrum, inkludert boring ved eksempelvis kryssing av trikkeskinner eller under fredede trær.

Løsning av oppdraget

Termisk Energi har utført detaljprosjektering av fjernvarme, både kundesentraler, innendørs og utendørs rørføring. Ved behov bistår vi med rådgivning både fra Geoteknikk og Termisk Energi.

Våre tjenester

  • Rådgivning
  • Detaljprosjektering