Foto: Jo Michael

Foto: Jo Michael

Analyse og due dilligence

Med mer enn 100 års erfaring innen rådgivning og prosjektering av fornybare energianlegg, har Multiconsult kompetansen til å gjennomføre tekniske, kommersielle og regulatoriske due diligence av vannkraft, vindkraft, solenergi, fjernvarme/-kjøling og kraftnett.

Rådgivning innen Due Diligence og Investeringer

Seksjonen for Energianalyse i Multiconsult bistår blant annet investorer og beslutningstakere i å ta avgjørelser basert på grundige analyser og oppdatert teknisk forståelse. Selskapets prosjekter beviser at metodikken som brukes bidrar til å redusere risikoen knyttet til investeringer i fornybar energi i Nord-Europa og i utviklingsland. Multiconsult har et bredt nettverk og tilbyr investorer en «one-stop-shop» med hensyn til rådgivningstjenester, og er dermed unike i Norge i å tilby et komplett tilbud innen integrert teknisk og kommersiell rådgivning.

Rådgivning innen Energisystemer og Regulatoriske forhold

Multiconsult rådgivere er anerkjent som ledende ingeniører og analytikere innen vann-, vind-, sol- og bioenergi, samt fjernvarme. Selskapet er unikt rustet til å tilby beslutningstakere innsikt og analyser som er basert på det ypperste av teknologisk og industriell kompetanse. Kunden blir tilbudt målrettede analyser og anbefalinger innen fornybar energi, industrielle verdikjeder, energimarkeder og fjernvarme.

Rådgivning innen Energi for Utvikling

Multiconsult tilbyr kunden en «one-stop-shop» for energiprogrammers prosjektsyklus i lavinntektsland, herunder baseline studier, resultatbasert planlegging, gjennomføring, kontroll og evaluering og konsekvensutredninger. Selskapets kompetanse omfatter både tekniske, økonomiske og miljømessige forhold som er relevante for fornybare energiløsninger. Gjennom dette sikres effektive, målrettede og grundige analyser og anbefalinger. Multiconsult er Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) og de norske ambassadene sin foretrukne leverandør innen energirelatert rådgivning.

I tillegg til å være aktive i energisektorene i flere land, er Multiconsult også en aktiv bidragsyter inn i arbeidet med å sikre godt strukturerte multilaterale programmer. Som for eksempel SE4ALL, Energy + og GET-FiT. Selskapet er godt posisjonert for å gi råd til kunden på status, mekanismer, struktur, prioriteringer, muligheter og utfordringer knyttet til det globale energipolitiske rammeverket.