1/3

Deltakerne på avslutningskonferansen for prosjektet | Foto: Nina Bull Jørgensen, Norad

2/3

Multiconsult har ledet prosjektet for å forbedre og vedlikeholde kraftsystemene til Zanzibar Electricity Corporation | Foto: Nina Bull Jørgensen, Norad

3/3

Ingar Flatlandsmo forteller om prosjektet | Foto: Nina Bull Jørgensen, Norad

Ti år med vellykket kapasitetsbygging i Zanzibar

I mars ble det avholdt en høytidelig avslutning av et 10-årig prosjekt som Multiconsult har ledet for å forbedre og vedlikeholde kraftsystemene til Zanzibar Electricity Corporation (ZECO). Den norske ambassadøren til Tanzania Tone Tinnes og departementsråd Joseph Kilangi fra energidepartementet deltok i markeringen.

18. april 2024
Cato A. Mørk

– Suksessen til dette prosjektet viser viktigheten av å jobbe langsiktig med kapasitetsutbygging av kraftnettet i Afrikanske land. Ved å jobbe sammen i et helt tiår har teamene fra ZECO og Multiconsult utviklet en tillit som virkelig gir konkrete resultater. De nasjonale kraftselskapene er navet i de fleste afrikanske kraftsystemer, og det å få disse til å fungere bedre er kanskje det viktigste steget mot universell tilgang til ren og pålitelig elektrisitet i Afrika, sier lederen for Multiconsults team, Ingar Flatlandsmo.

De varige resultatene av prosjektet inkluderer i) forbedret sektorplanlegging, ii) forbedret forsyningskvalitet, iii) økt tilgang til elektrisitet, iv) introduksjon av fornybar energi til Zanzibar, og v) forbedret drifts- og økonomisk bærekraft i ZECO. Prosjektet har vært finansiert av den norske staten med 82 millioner kroner.

– Deltakelsen av dusinvis av Multiconsult-konsulenter, fra miljøspesialister til eksperter på digital overvåking og styring av kraftsystemer, viser vår styrke som en «one-stop-shop» for forbedring av kraftnettet, utbygging av fornybar energi og operasjonell forbedring av kraftselskaper. Våre tverrfaglige team jobber sømløst sammen og er i stand til å takle de mest komplekse prosjektene i våre afrikanske markeder, sier lederen for Multiconsults seksjon for Energianalyse, Mari Sofie Brelin Furu.

I tillegg til et stort antall ansatte fra Multiconsult har prosjektet også hatt nytte av den lokale kunnskapen og ekspertisen til våre partnere i Norplan Tanzania, veiledningen fra tre svært kompetente prosjektkoordinatorer innenfor ZECO, samt ekspertisen til ikke mindre enn fire energiråder ved den norske ambassaden i Dar es Salaam.