1/9

Mount Coffee Spillway | Foto: Anders Tørklep

2/9

Foto: Steinar Johansen, Midt Norge, Namsos

3/9

Solenergi Evenstad | Foto: FUSen

4/9

Raggovidda vindkraftverk | Foto: Bjarne Riesto

6/9

Kpong gates | Foto: Norplan

7/9

Ytre Vikna | Foto: Multiconsult

Fornybar Energi

Bærekraftige energiløsninger er viktige for fremtiden. I Multiconsult ser vi hele bildet når vi arbeider med fornybar energi - både produksjon, distribusjon og bruk. Ved å jobbe i skjæringspunktet mellom erfaring, forskning og utvikling, skaper vi effektive og bærekraftige energiløsninger for en positiv samfunnsutvikling.
Selger eierandel i Newplan Ltd (Uganda)

Multiconsult har besluttet å selge sin eierandel i det ugandiske selskapet Newplan Ltd. Avtalen om salg…

06-07-2017

Multiconsult skal utvikle Tanzanias Rural Energy Master Plan (REMP)

Tilgang til elektrisitet er nødvendig for å sikre økonomisk utvikling, spare miljøet og forbedre helse. Tanzanias…

03-07-2017

Multiconsult styrker sin posisjon innen flomsikring

Med tildeling av ytterligere to viktige prosjekter befester Multiconsult sin posisjon som markedsledende innen flomsikring.

27-04-2017

Kontraktsforlengelse ved prestisjeprosjekt i Albania

Multiconsult har fått forlenget sin kontrakt for oppfølging av damarbeider ved Moglicë-dammen i regi av byggherrens…

26-04-2017

Rehabilitering av Dam Storvatn

Multiconsult har nylig vunnet prosjekteringstjenester for rehabilitering av Dam Storvatn for Hålogaland Kraft i Harstad Kommune…

24-04-2017

Multiconsult inn i industrielt råd

Christian Nørgaard Madsen er valgt inn i arbeidsutvalget til industrielt råd ved Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA)

07-04-2017

Multiconsult tilbyr rådgivning, prosjektering og prosjektledelse. Våre kunder inkluderer kraftselskaper og prosjektutviklere samt entreprenører, teknologiutviklere, finansielle aktører og offentlige beslutningsorganer.

Multiconsult har over 100 års erfaring fra kraftsektoren og en lang merittliste utover Norges grenser, spesielt i Afrika og sørøst Asia.

Multiconsult ekspertise dekker hele prosjektets livssyklus innen vannkraft, landbasert vindkraft, havvind, solenergi, bioenergi og fjernvarme; fra nyetablering og forstudie til detaljprosjektering og byggeledelse, idriftsettelse og fram til driftsnedlegging. Utover teknisk prosjektering, er vårt dedikerte rådgivende team i front på forskning, analyse og rådgivning innen marked, politikk og teknologi.