1/9

Mount Coffee Spillway | Foto: Anders Tørklep

2/9

Foto: Steinar Johansen, Midt Norge, Namsos

3/9

Solenergi Evenstad | Foto: FUSen

4/9

Raggovidda vindkraftverk | Foto: Bjarne Riesto

6/9

Kpong gates | Foto: Norplan

7/9

Ytre Vikna | Foto: Multiconsult

Fornybar Energi

Bærekraftige energiløsninger er viktige for fremtiden. I Multiconsult ser vi hele bildet når vi arbeider med fornybar energi - både produksjon, distribusjon og bruk. Ved å jobbe i skjæringspunktet mellom erfaring, forskning og utvikling, skaper vi effektive og bærekraftige energiløsninger for en positiv samfunnsutvikling.
Anbefaler garantisatsing for fornybar energi i utviklingsland

Multiconsult har vurdert en garantiordning for fornybar energi i utviklingsland for Utenriksdepartementet (UD). I rapporten anbefales…

22-10-2019

Skal prosjekterer utbedring av dam i Nordland

Multiconsult skal prosjektere utbedring av dammen ved Rismålsvatnet i Sørfold kommune i Nordland. Arbeidet utføres på…

17-10-2019

Fra Zanzibar til Multiconsult for å lære

En delegasjon fra energibransjen i Zanzibar har vært i Oslo for å lære om det norske…

16-10-2019

Kraftig vekst i fornybarnæringen

Den norske næringen for fornybar energi vokste sterkt i 2018. Årsaken er særlig en kraftig vekst…

10-10-2019

Thorud fikk solenergipris

Norsk solenergiforening har tildelt Bjørn Thorud prisen «Årets solstråle 2019» for sin innsats for å fremme…

19-09-2019

Multiconsult gjør endringer i konsernledelsen

Grethe Bergly, konsernsjef i Multiconsult ASA, gjør endringer i konsernledelsen. Endringene gjøres for å styrke og…

16-09-2019

Multiconsult tilbyr rådgivning, prosjektering og prosjektledelse. Våre kunder inkluderer kraftselskaper og prosjektutviklere samt entreprenører, teknologiutviklere, finansielle aktører og offentlige beslutningsorganer.

Multiconsult har over 100 års erfaring fra kraftsektoren og en lang merittliste utover Norges grenser, spesielt i Afrika og sørøst Asia.

Multiconsult ekspertise dekker hele prosjektets livssyklus innen vannkraft, landbasert vindkraft, havvind, solenergi, bioenergi og fjernvarme; fra nyetablering og forstudie til detaljprosjektering og byggeledelse, idriftsettelse og fram til driftsnedlegging. Utover teknisk prosjektering, er vårt dedikerte rådgivende team i front på forskning, analyse og rådgivning innen marked, politikk og teknologi.