1/9

Mount Coffee Spillway | Foto: Anders Tørklep

2/9

Foto: Steinar Johansen, Midt Norge, Namsos

3/9

Solenergi Evenstad | Foto: FUSen

4/9

Raggovidda vindkraftverk | Foto: Bjarne Riesto

6/9

Kpong gates | Foto: Norplan

7/9

Ytre Vikna | Foto: Multiconsult

Fornybar Energi

Bærekraftige energiløsninger er viktige for fremtiden. I Multiconsult ser vi hele bildet når vi arbeider med fornybar energi - både produksjon, distribusjon og bruk. Ved å jobbe i skjæringspunktet mellom erfaring, forskning og utvikling, skaper vi effektive og bærekraftige energiløsninger for en positiv samfunnsutvikling.
Kurs i solstrøm

Det er stor interesse for solceller i Norge nå. Multiconsult og Norsk solenergiforening ønsker alle velkommen…

11-02-2015

Bistod til Aquila Capital

Multiconsult har utført due diligence for den tyske kapitalforvalteren Aquila Capital sine oppkjøp av Tinfos og…

03-02-2015

Rådgiver i Multiconsult til stipendiatstilling innen flomberegningsmetodikk

Øyvind Pedersen, rådgiver innen vannkraft i Multiconsult, tar en doktorgrad tilknyttet FlomQ-prosjektet. Prosjektet utvikler millionbesparende rammeverk…

16-01-2015

Multiconsult trukket frem som foregangsbedrift i FN

Multiconsult gir ansatte mulighet til å arbeide i et ingeniørselskap i et utviklingsland i ett år,…

11-12-2014

Rehabiliterer dam i Malawi

Multiconsult har signert kontrakt for oppfølging av rehabiliteringen og ombygging av Kamuzu Barrage i Liwonde i…

27-11-2014

Unikt solcelleanlegg i Mjøndalen

På taket av Stadionkvartalet i Mjøndalen har Multiconsult planlagt landets største solcelleanlegg med mikrovekselrettere. Teknologien sørger…

20-11-2014

Multiconsult tilbyr rådgivning, prosjektering og prosjektledelse. Våre kunder inkluderer kraftselskaper og prosjektutviklere samt entreprenører, teknologiutviklere, finansielle aktører og offentlige beslutningsorganer.

Multiconsult har over 100 års erfaring fra kraftsektoren og en lang merittliste utover Norges grenser, spesielt i Afrika og sørøst Asia.

Multiconsult ekspertise dekker hele prosjektets livssyklus innen vannkraft, landbasert vindkraft, havvind, solenergi, bioenergi og fjernvarme; fra nyetablering og forstudie til detaljprosjektering og byggeledelse, idriftsettelse og fram til driftsnedlegging. Utover teknisk prosjektering, er vårt dedikerte rådgivende team i front på forskning, analyse og rådgivning innen marked, politikk og teknologi.