Multiconsult Energi Vannkraft Mount Coffee Spillwa

1/9

Mount Coffee Spillway | Foto: Anders Tørklep

Multiconsult Energi vindkraft

2/9

Foto: Steinar Johansen, Midt Norge, Namsos

Multiconsult Energi Solenergi Evenstad Foto FUSen

3/9

Solenergi Evenstad | Foto: FUSen

4/9

Raggovidda vindkraftverk | Foto: Bjarne Riesto

Multiconsult Energi vannkraft Akosombo and Kpong Akosombo Dam Kpong gates

6/9

Kpong gates | Foto: Norplan

Ytre Vikna |

7/9

Ytre Vikna | Foto: Multiconsult

Fornybar energi

Bærekraftige energiløsninger er viktige for fremtiden. I Multiconsult ser vi hele bildet når vi arbeider med fornybar energi - både produksjon, distribusjon og bruk. Ved å jobbe i skjæringspunktet mellom erfaring, forskning og utvikling, skaper vi effektive og bærekraftige energiløsninger for en positiv samfunnsutvikling.
Etablerer et midt-norsk kraftsenter

Multiconsult og NTE har inngått intensjonsavtale om at Multiconsult overtar NTE Energiutvikling. Begge partene er godt…

23. august 2013

Stor kontrakt i Liberia

Norplan har undertegnet en kontrakt på 9,5 mill. USD for konsulenttjenester som «Owners Engineer» i forbindelse…

17. april 2013

Ny rammeavtale med Norad

I hard konkurranse med 9 andre selskaper har NORPLAN vunnet ny rammeavtale for rådgivertjenester innen energi…

3. april 2013

Solkraft i vekst

Solenergi bygges ut med enorm hastighet. I 2020 kan vi ha like mye solkraft som atomkraft…

28. februar 2013

Havvind på høring

Multiconsult har vurdert det tekniske og økonomiske potensialet for offshore vind i 15 mulige soner i…

18. februar 2013

Designer solkraftverk i Sverige

Multiconsult har designet et solkraftverk i Sverige. Solkraftverk er på ca 74 kWp, og dermed liten…

16. januar 2013

Multiconsult tilbyr rådgivning, prosjektering og prosjektledelse. Våre kunder inkluderer kraftselskaper og prosjektutviklere samt entreprenører, teknologiutviklere, finansielle aktører og offentlige beslutningsorganer.

Multiconsult har over 100 års erfaring fra kraftsektoren og en lang merittliste utover Norges grenser, spesielt i Afrika og sørøst Asia.

Multiconsult ekspertise dekker hele prosjektets livssyklus innen vannkraft, landbasert vindkraft, havvind, solenergi, bioenergi og fjernvarme; fra nyetablering og forstudie til detaljprosjektering og byggeledelse, idriftsettelse og fram til driftsnedlegging. Utover teknisk prosjektering, er vårt dedikerte rådgivende team i front på forskning, analyse og rådgivning innen marked, politikk og teknologi.