Mange godkjente fagansvarlige hos NVE

Multiconsult har nå mange godkjente fagansvarlige hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), og viser med det sin styrke og kapasitet innenfor vannkraft.

20. januar 2014

NVE har ansvaret for tilsyn av sikkerhet ved dammer og andre vassdragsanlegg. Deler av denne funksjonen gjøres gjennom godkjenning av fagansvarlige. Fagansvarlige sikrer at undersøkelser, beregninger og planer gjennomføres og dokumenteres i samsvar med damsikkerhetsforskriftens krav. Det stilles krav om formell kompetanse og relevant praksis. Kravene er differensiert med hensyn til konsekvensklasse og fagområde. 

– Vi har jobbet fokusert mot å oppnå godkjenning på ungt personell. Vi har også lyktes i å få betydelig flere medarbeidere godkjent gjennom utvidelsen av energimiljøet i Multiconsult, ved opprettelsen av Norplan Hydropower Ltd og oppkjøpet av NTE Energiutvikling. Multiconsult er nå den nest største aktøren i Norge innenfor damsikkerhet målt etter denne listen. Vi har pr nå 30 godkjente fagansvarlige, sier Anders Gustav Pettersen, seksjonsleder for Vannkraft i Multiconsult.

De aktuelle fagområdene er: 
Fagområde I – Betong-/murdammer med fundament
Fagområde II – Fyllingsdammer med fundament 
Fagområde III – Stenge-/tappeorganer, rør og tverrslagsporter 
Fagområde IV – Flomhydrologi 
Fagområde V – Hydraulikk og flomavledning

Antall godkjente på listen viser både Multiconsults ekspertise og kapasitet innenforat Multiconsult er en betydelig økter innenfor damsikkerhet og vassdragsteknikk, og vannkraft generelt i Norge.