Bygger ny bru i Tanzania med IUG

I februar dro Torbjørn Ådnanes i Multiconsult og Harald Erland fra Statens vegvesen til Tanzania for å jobbe på et bruprosjekt som skal øke trafikksikkerheten.

18. mars 2014

Turen var i regi av Ingeniører uten grenser (IUG) og formålet var å se på et område der det er behov for en ny bru. Prosjektet ligger i Haydomområdet i Tanzania og er initiert av den norske stiftelsen Haydoms venner og ledelsen i Haydom.

– I Haydom har de ikke nødvendige midler og kunnskap til å konstruere en slik bru, som er viktig for å øke trafikksikkerheten i området. Det er derfor veldig givende å kunne bruke kompetansen min til å bistå på et prosjekt som dette. Samarbeidsavtalen Multiconsult har med IUG gjør det enkelt å reise ut. I tillegg får jeg knyttet verdifulle kontakter i forbindelse med prosjektering og bygging, sier Torbjørn Åndanes, ingeniør i Konstruksjon i Multiconsult.

Kjøretøy risikerer å bli tatt i flom

I dag er det en ”drift” (Irish bridge) på brustedet. Dette er en oppmurt steinfylling avrettet med betong, som gjør at vannet renner over kjørebanen. Brua er på veien som knytter Haydom, og sykehuset der, til nærliggende områder. I regntiden kan en risikere å måtte kjøre lange omveier dersom brua ikke er kjørbar.

– I regntiden, når det er flom, er det umulig å se hvor veien går. Kjøretøy risikerer derfor å kjøre utenfor veibanen eller bli tatt av strømmen. Ulykker skjer i regntiden og tilkomst med ambulanse og matforsyninger blir begrenset. Det er derfor nødvendig å få et åpent løp for vannet under kjørebanen, sier Ådnanes.

Prosjekteres i Norge, bygges i Tanzania

Under oppholdet i Haydom ble det avholdt møter med ingeniører, rådmenn, rektorer og lignende for å få nødvendig informasjon for prosjektering. I tillegg var det befaring på brustedet, for å gjøre oppmålinger og ta jordprøver som ble tatt med tilbake til Norge for analyse.

– På bakgrunn av innmålinger på stedet skal en ny bru prosjekteres i Norge. IUG, med representanter fra Multiconsult, skal levere tegninger og spesifikasjoner over materialer, i tillegg til utførelse og mengdefortegnelse for brua. Med utgangspunkt i leveransen skal jobben prises i Tanzania, imens penger til prosjektet samles inn i Norge gjennom IUG, sier Ådnanes.

Den lokale entreprenøren ønsker å starte så snart som mulig. Målet er at brua skal stå ferdig før neste regntid starter.