Kjeldalselva Kraftverk | Foto: Multiconsult

Vannkraft

Multiconsult har et av de ledende miljøene innenfor rådgivning og prosjektering av vannkraft både i Norge og internasjonalt. Multiconsult leverer tjenester innen alle fagområder knyttet til vannkraft, og har vært sentral i norsk vannkraftutvikling i mer enn 100 år.

Med mer enn 200 fageksperter er selskapet involvert i alle faser i utvikling av vannkraftprosjekter. Kompetansen strekker seg fra planlegging og miljøundersøkelser, til detaljprosjektering og byggeplassoppfølging. Multiconsult leverer ingeniørtjenester for vassdragsanlegg innenfor alle fagområder, og klasser og dekker alle typer anlegg fra mikrokraftverk til større anlegg på flere tusen megawatt.

Multiconsult er blant verdens ledende kompetansesentre innen prosjektering, 3D-modellering og visualisering av vannkraftverk. Vi kan tilby et komplett spekter av ingeniørtjenester for vassdragsinstallasjoner i alle bruddkonsekvensklassene definert av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Tjenestene våre omfatter blant annet: 

 • Mulighetsstudier
 • Konsesjonssøknader
 • Miljøstudier og -planer
 • Anbudsdokumenter og detaljprosjektering
 • Stedlig oppfølging på byggeplass
 • Støtte for drift og vedlikehold
 • Ekspertoppgaver
 • Kartlegging av tilstand, avbøtning og restaurering
 • Teknisk due diligence
 • Vann-/solhybridisering
 • Markeds- og kraftøkonomi
 • Drift og vedlikehold
 • Vilkårsrevisjoner
 • Revurdering og rehabiliteringer
 • Klimatilpasninger

Vår nøkkelkompetanse er vår evne til å delta i alle prosjektfaser:

Mulighetsstudier

 • Befaringer og feltundersøkelser
 • Identifisere, utvikle og evaluere potensiale
 • Risikovurderinger
 • Konseptuelt design
 • Miljøundersøkelser
 • Biologiske og akvatiske undersøkelser
 • Landskapsarbeid og kartlegging
 • Screening og strategiske studier

 Prosjektering og design

 • Design av nye vannkraftprosjekter
 • Greenfield
 • Rehabilitering
 • Luke- og trykkrørdesign
 • Oppgradering
 • Visualisering / VR
 • Klimatilpasning

 Anbud

 • Prekvalifisering
 • Anbudsevaluering
 • Tildeling
 • Kontrakt
 • Byggherrekrav / Tekniske spesifikasjoner

 Gjennomføring

 • Byggeledelse, tilsyn og overvåking
 • Grensesnitt og risikostyring
 • Miljø, helse og sikkerhet
 • Kvalitetssikring
 • Konstruksjons- og designgjennomgang
 • Igangkjøring

Drift og vedlikehold

 • Tilstands- og sikkerhetsvurdering
 • Identifisere og anbefale rehabiliteringstiltak
 • Identifiser og analysere oppgraderingspotensial
 • Ekspertoppgaver
 • Due diligence
 • Opplæring / kapasitetsbygging
 • Vilkårsrevisjoner
 • Måletjenester (Vibrasjon, gods-&malingstykkelse, NDT, virkningsgradsmåling etc.)
 • ROV/Drone-inspeksjon inkl. 3D-skanning