1/3

Fra venstre: Gordon Ullyett, Prosjektleder | Kristin Gjevik, Multiconsult UK | Kronprins Haakon | Mayooran Parameshwaran, Multiconsult UK | Bjarne Børresen, Multiconsult | Doblade Elliott

HKH Kronprins Haakon besøkte Mount Coffee

Den 5. april fikk kraftverket Mount Coffee besøk av Kronprins Haakon. Kristin Gjevik fra Multiconsult UK fikk æren av å vise kronprinsen rundt på vannkraftverket.

5. april 2017

Kronprins Haakon er ambassadør for FNs utviklingsprogram (UNDP) med et særlig fokus på FNs tusenårsmål. Ett av målene er å sikre tilgang til rimelig, pålitelig, bærekraftig energi for alle. Mount Coffee er selve nøkkelen til oppnå dette målet i Liberia.

Mount Coffee ble åpnet 15. desember 2016 og er Liberias største kraftproduksjonskilde. Kraftverket leverer grønn, bærekraftig energi og representerer et viktig bidrag til gjenoppbyggingen av et land som har opplevd store omveltninger i nyere tid. Vi er stolte over at vi har kunnet bidra til at prosjektet har vært en enestående suksess, sier Helge E. Jenssen, konserndirektør Energi.

Rehabiliteringen av Mount Coffee vannkraftverk

Mount Coffee ble bygd over en fireårsperiode og satt i drift i 1967. Anlegget, som ligger ca. 25 km nord for Liberias hovedstad Monrovia, fortsatte å produsere kraft i 23 år frem til 1990. Under den første av de to borgerkrigene ble dammen overtoppet, som resulterte i et ca. 180 meter langt dambrudd. Dette førte til oversvømmelse av kraftstasjonen, som huset fire francisturbiner med en samlet installert kapasitet på 64 MW. Senere ble alt det elektro-mekaniske utstyret fjernet. De nye aggregatene er vesentlig oppgradert og vil ha en effekt på 22 MW hver. Prosjektet har blitt styrt med «fast track”-prinsippet, men arbeidet måtte stanses i 2014 på grunn av utbruddet av ebolaepidemien i Vest-Afrika.

Norplan-Fichtner Joint Venture (NFJV) har hatt rollen som byggherrens representant under prosjektet. Multiconsult ASA har over 100 års erfaring med vannkraft og utførte tidligere sitt internasjonale arbeid innen fornybar energi under merkenavnet Norplan.