Åpningsseremoni for Mount Coffee vannkraftverk

15. desember 2016 når rehabiliteringsprosjektet av Mount Coffee Kraftstasjon i Liberia sin viktigste milepæl med idriftsettelsen av den første turbinen. Denne milepælen har vært hovedpådriver for gjennomføringen av prosjektet.

16. desember 2016

Åpningsseremoni for å markere idriftsettelsen av den første turbinen

Den 15. desember vil Liberias president, Hennes Eksellense Ellen Johnson Sirleaf, President i Liberia, leder åpningsseremonien for å feire dette store øyeblikket. Helge E. Jenssen (Direktør, Energi), Ove Rusten (Prosjektdirektør, Energi) og Bente T. Brunes (leder for elmek-teamet i Oslo) gleder seg til å reise til Liberia for å overvære seremonien sammen med Multiconsult-teamet som jobber på anleggsplassen.

– Mount Coffee kraftstasjon blir Liberias største kraftproduksjonskilde. Kraftverket vil levere grønn, bærekraftig energi og representerer et viktig bidrag til gjenoppbyggingen av et land som har opplevd store omveltninger i nyere tid. Vi er stolte over at vi har kunnet bidra til at prosjektet har vært en enestående suksess, sier Helge E. Jenssen, avdelingsdirektør for Energi i Multiconsult.

Rehabiliteringen av Mount Coffee vannkraftverk

Mount Coffee ble bygd over en fireårsperiode og satt i drift i 1967. Anlegget, som ligger ca. 25 km nord for Liberias hovedstad Monrovia, fortsatte å produsere kraft i 23 år frem til 1990. Under den første av de to borgerkrigene ble dammen overtoppet, som resulterte i et ca. 180 meter langt dambrudd. Dette førte til oversvømmelse av kraftstasjonen, som huset fire francisturbiner med en samlet installert kapasitet på 64 MW. Senere ble alt det elektro-mekaniske utstyret fjernet. De nye aggregatene er vesentlig oppgradert og vil ha en effekt på 22 MW hver. Prosjektet har blitt styrt med ”fast track”- prinsippet, men arbeidet måtte stanses i 2014 på grunn av utbruddet av ebolaepidemien i Vest-Afrika.

Norplan-Fichtner Joint Venture (NFJV) har hatt rollen som byggherrens representant under prosjektet. Multiconsult ASA har over 100 års erfaring med vannkraft og utførte tidligere sitt internasjonale arbeid innen fornybar energi under merkenavnet Norplan.

– Dette er et strategisk viktig prosjekt i Multiconsults internasjonale satsning på fornybar energi. Helt fra begynnelsen har prosjektet prioritert kunnskapsoverføring fra erfarne til yngre ansatte slik at sistnevnte kan oppnå verdifull internasjonal erfaring, sier Ove Rusten, prosjektdirektør for Energi i Multiconsult.