Bergselvi Kraftverk

Detaljprosjektering av småkraftverk med peltonturbin og en installert effekt på ca. 9 MW. Fallhøyde ca. 491 meter. Vannvei i klasse II som er ca. 2600 meter lang, med en boret sjakt på ca. 1000 meter. Det vil bli brukt både GRP og duktile rør.

Løsning av oppdrag

Dam og inntak
Betongterskel H=3, 5m
Overløpet 28,5 m + 6,7m langt
Total damlengde ca. 40 m
Bruddkonsekvensklasse 0
Inntakskonstruksjon m/varegrind, innløpskonus og stengeventil med rørbruddsutløser
Q=2,2 m3/s
Magasinvolum: 2000 m3

Vannvei
Bruddkonsekvensklasse 2
Total lengde nedgravd GRP rør, ca. 980 m
Total lengde duktile rør, GJS, ca. 590 m i bratt terreng
Total lengde borehull med stålforing, ca. 1100 m
Total lengde ca. 2710 m
Antall bend: 6

Stasjon
Kraftstasjon i dagen
1stk vertikalakslet Perltonturbin
Årsproduksjon: 23,1 GWh

Våre tjenester

  • Teknisk plan
  • Detaljplan
  • Detaljprosjektering
  • Oppfølging under bygging