Reinåa

Småkraftverk med installert effekt på ca. 5,3 MW. Fallhøyde 355 meter. Lengde rørgate ca. 1250 meter boret sjakt og ca. 300 meter duktile rør. Vannvei i klasse II.

Multiconsult har utført teknisk plan, detaljprosjektering og oppfølging under bygging.

Løsning av oppdrag

Brutto fallhøyde (m) 355 Lengde rørgate(m)
2050 Effekt (MW) 5,3
Produksjon (GWh/år) 13,4
Minstevannføring sommer (l/s) 140
Minstevannføring vinter (l/s) 20

Våre tjenester

  • Teknisk plan
  • Detaljprosjektering
  • Byggeoppfølging