Bistod til Aquila Capital

Multiconsult har utført due diligence for den tyske kapitalforvalteren Aquila Capital sine oppkjøp av Tinfos og Norsk Grønnkraft.

3. februar 2015

Multiconsult har det siste året vært rådgiver for tyske Aquila Capital, i forbindelse med sistnevntes sine kjøp av aksjer i de velkjente norske kraftprodusentene Tinfos (33,3%) og Norsk Grønnkraft (100%).

– Multiconsults due diligence team – ledet av vår seksjonseksjonen for energianalyse – har kalkulert forventet fremtidig produksjon, og gitt tredjepartsvurderinger av behovet for re-investeringer i bygg og elektromekanisk utstyr over de neste 20 årene. Sammen med input fra Aquila sine juridiske- og finansielle rådgivere har Multiconsult lagt grunnlaget for den endelige verdivurderingen av selskapene sier Marko Viiding, i seksjon for energianalyse.

Opparbeider ekspertise

Siden 2010 har Multiconsult gjennom en rekke oppdrag for nasjonale og internasjonale kunder finjustert vår metode for due diligence, og bidratt til suksessfulle transaksjoner av store og små vannkraftverk, land- og havbaserte vindkraftverk og nær- og fjernvarmeanlegg, så vel som infrastruktur for transmisjon og distribusjon av elektrisitet. Vå|re due diligence tjenester dekker teknisk, så vel som kommersiell rådgivning.