Etablerer sterkt vannkraftmiljø i England

Multiconsult styrker sin internasjonale vannkraftsatsning og etablerer eget datterselskap i England. Selskapet får navnet Norplan Hydropower Ltd. og består av høyt kvalifiserte personer med lang fartstid innen internasjonal vannkraft.

27. november 2012

Det nye selskapet er operativt fra 10. desember 2012 og vil i første omgang bestå av 22 personer, de fleste høyt kvalifiserte vannkraftingeniører med bakgrunn fra det velrennomerte vannkraftmiljøet i Scott Wilson (senere kjøpt opp av amerikanske URS).

-Våre nye medarbeidere i England er svært dyktige og samtlige personer er å regne som seniorer innen vannkraft. Vi har arbeidet med dem i flere internasjonale prosjekter og vet at de vil være med å styrke Multiconsults posisjon ytterligere – både innen norsk og internasjonal vannkraft, forteller Tom Ødegaard, styreleder i Norplan Hydropower Ltd.

Miljøet som nå blir en del av Multiconsult har med små variasjoner fokusert sin aktivitet inn mot de samme geografiske områdene som Multiconsult (gjennom Norplan) har konsentrert sin aktivitet. Dette styrker markedsposisjonen i disse områdene, samtidig som det vil åpne seg mange nye muligheter både når det gjelder geografiske markeder og kapasitetsmessig.

I diskusjon med URS er det blitt enighet om at Norplan Hydropower Ltd. viderefører løpende oppdrag for å ivareta URSs forpliktelser og at selskapene sammen ser på andre muligheter for samarbeid.

-Fornybar energi er et av våre satsningsområder og vi har store ambisjoner. Vårt nye miljø i England er et nytt skritt i vår fremtidsrettede og nye strategiske satsning innenfor nasjonal og internasjonal vannkraft, sier Christian Nørgaard Madsen, administrerende direktør i Multiconsult.

-Multiconsult får nå inn et tjuetalls seniorpersoner som bidrar med kompetanse og som samtidig danner en god plattform for videre rekruttering innenfor et område hvor det både er vanskelig og kostbart å rekruttere seniorer, sier Ødegaard.

Etableringen av Norplan Hydropower Ltd. er et resultat av at Multiconsult tidligere i år annonserte etter vannkraftpersonell i News Civil Engineer i England. I etterkant av denne annonsen fikk selskapet en henvendelse med et spørsmål om Multiconsult var interessert i å etablere seg i England og ansette personer fra vannkraftdivisjonen i URS. Gjennom møter i høst har henvendelsen blitt en realitet.

Peter Illes er tilsatt som daglig leder Norplan Hydropower Ltd. og Tom Ødegaard i Multiconsult er styreformann. Kontoret blir lagt til Ashford. Selskapet blir 100 prosent eid av Multiconsult AS.