Dvergfossen Kraftverk

9,9 MW vannkraftprosjekt med 50 meter fall og med dam/inntak, 400 meter vanntunnel, 100 meter GRP 2 stk. Ø2 meter og 2 horisontale francisturbiner i delvis åpen kraftstasjon i dagen.

Multiconsult har utført forprosjekt, teknisk plan, detaljert planer for miljø, detaljprosjektering og oppfølging av bergarbeidene.

Løsning av oppdrag

Inntak: Kote 100 moh, gravitasjonsdam i betong
Kraftstasjon: Kote 50,4 moh
Største slukevne: 23,5 m3/s
Minste slukevne: 2,0 m3/s
Aggregat 1: 5,0 MVA
Aggregat 2: 4,9 MVA
Minstevannføring sommer: 0,7 m3/s
Minstevannføring vinter: 0,5 m3/s
Lagt til rette for nedvandring av ål

Våre tjenester

  • Forprosjekt
  • Teknisk plan
  • Detaljplan miljø
  • Detaljprosjektering
  • Oppfølging av bergarbeider