Besøk av Liberias president

12. desember gjestet Liberias president, Ellen Johnson Sirleaf Mount Coffee HPP.

12. desember 2017

Under prosjektets kvartalsmøte kom presidenten på visitt for å vise sin begeistring for kraftverket, og for den jobben som er lagt ned av ingeniører, givere og andre bidragsytere.

På vegne av det Liberiske folk vil jeg takke dere for gjenoppbyggingen av vannkraftverket og restarten av energisektoren i Liberia, lød det i hennes tale til forsamlingen.

Mount Coffee kraftstasjon er Liberias største kraftproduksjonskilde. Kraftverket leverer grønn, bærekraftig energi og representerer et viktig bidrag til gjenoppbyggingen av et land som har opplevd store omveltninger i nyere tid. Multiconsult, sammen med Fitchtner, ble våren 2013 gitt oppdraget som Owner’s Engineer (byggherrens representant) i forbindelse med gjenoppbygging av vannkraftverket. Mt Coffee ble ødelagt under borgerkrigen i 1990 og det meste måtte bygges opp på nytt. 15. desember 2016 nådde rehabiliteringsprosjektet sin viktigste milepæl med idriftsettelsen av den første turbinen. Kraftverket vil stå helt ferdig i løpet av 2018.

Foto: Liberias president, Ellen Johnson Sirleaf.

Møtte alle de økonomiske bidragsyterne

Tilstede på kvartalsmøtet var blant annet de ulike gruppene som har finansiert prosjektet; GON (Government of Norway), MCC (Millenium Challenge Corporation), KfW (Tysk statseid utviklingsbank), EIB (European Investment Bank) og GOL (Government of Liberia).

Representanten fra den norske regjerning var også full av lovord for prosjektet, og hevder at dette er et av prosjektene de er mest stolte over å være en del av. Det er stor spenning knyttet til den videre driften av kraftverket, og det bli spennende å følge utviklingen.

De andre økonomiske bidragsyterne delte denne oppfatningen, og fremhevet i tillegg at de var glade for å kunne bidra til Liberias bærekraftige utvikling og presidentens engasjement for prosjektet. De har alle høye forhåpninger om at kraftverket vil bli vedlikeholdt, og drevet godt i fremtiden.

Tro på fremtiden

Presidenten lovet også å følge opp Liberias løfte om bærekraft.

Byen vår var helt mørk, men nå ser vi at mange husholdninger har fått lys. Noen av disse har ikke hatt elektrisk lys på 20 år. Dette er en utrolig utvikling. Vi garanterer at vi skal videreføre den jobben som er satt i gang av dere, avslutter presidenten sin tale.