Nye Suvdøla Kraftverk

Bygging av nytt kraftverk for å erstatte et eksisterende kraftverk. Det gamle kraftverket er fjernet og eksisterende rørgate er forlenget for å øke produksjonen og for å få mer effektiv drift.

Kraftverket er flyttet 2,6 km lenger ned i elven hvilket har gitt 100 flere høydemetre. Den gamle turbinen fra 1960 er byttet ut med en topp moderne som gir større slukeevne og effekt.

I sum er det klart å få ut 35 prosent mer energi og 100 prosent høyere effekt. Total installer effekt er på 9 MW med en årlig produksjon på 46 GWh. Multiconsult har utført forprosjekt, bygningstekniske forespørselsdokumenter og detaljprosjektering av kraftverk med rørgate og kraftstasjon i dagen.

Løsning av oppdrag

Gamle Suvdøla er flyttet 100 høydemeter lengre ned vassdraget der man nå utnytter 350 høydemeter i fall og en vannføring på 3,2 m2 /s. Over 9 MW effekt og 46 GWh årsproduksjon – nesten hele årsforbruket i Drangedal Kommune – der 35 prosent av dette er ny produksjon.

Prislappen er 97 millioner kroner, og prosjektet har holdt budsjettet. Byggetiden er 18 måneder og har holdt tidsplanen. Det har gått med 50.000 arbeidstimer, 1000 m3 betong, 100 tonn armering, sprengt 10.000 m3 fjell, flyttet 30.000 m3 masser og tilført 6000 m3 knuste masser. Det er lagt 2600 m med stålrør med 1,2 m diameter. Største rørleveransen i Norge for slike rør i 2018. Ingen arbeidsskader med fravær.

Våre tjenester

  • Forprosjekt
  • Forespørselsdokumenter
  • Detaljprosjektering
  • Oppfølging under bygging