Foto: PNG Tourism Promotion Authority

Foto: PNG Tourism Promotion Authority

Multiconsult rådgiver for vannkraftprosjekt i Papua Ny-Guinea

Multiconsult UK har inngått en avtale for levering av transaksjonsrådgivningstjenester til vannkraftprosjektet Naoro Brown i Papua New Guinea.

7. mars 2016

– Tildelingen viser at Multiconsult har en sterk posisjon i det internasjonale vannkraftmarkedet og at vi har med oss gode samarbeidspartnere. Med økende markedsmuligheter over hele Asia, er dette oppdraget et viktig springbrett i å ytterligere etablere Multiconsult som en ledende leverandør av transaksjonsrådgivning i hele regionen, sier Christian Nørgaard Madsen, administrerende direktør i Multiconsult ASA.

Kontrakten innebærer teknisk prosjektering og miljøinnspill til en prosjektutviklingsavtale, økonomisk modellering og juridisk strukturering, utarbeidelse av avtaler og hjelp med anbudsprosessen. Oppdragets juridiske tjenester vil bli gitt av to advokatfirmaer, King & Spalding og Allens. Prosjektet er ventet fullført i 2017.

Tiltrengt elektrisitet til lokalbefolkningen

Naoro Brown er et av flere foreslåtte vannkraftprosjekter i Papua Ny-Guinea. Installert kapasitet blir 80 MW, noe som vil bidra med tiltrengt strøm til befolkningen.

– Papua Ny-Guinea har omfattende vannkraftressurser, men lite utbygd kapasitet. Rundt 90% av befolkningen har ikke tilgang til elektrisitet. Bærekraftig utvikling av vannkraftressurser kan gi et betydelig bidrag til sosial og økonomisk utvikling i landet, sier Knut Erling Norén, Daglig Leder i Multiconsult UK.

PNG Power Ltd er oppdragsgiver.