Multiconsult fornyer sin tilstedeværelse i Lesotho med ny kontakt

Multiconsult skal utarbeide mulighetsstudier av alternative konsepter for vannkraftverk og pumpekraftverk i Lesotho. Prosjektet er del av andre fase av Lesotho Highlands Water Project, finansiert av Verdensbanken.

7. mars 2017

Ett landemerke

Lesotho Highlands Development Authority har engasjert Multiconsult UK og Multiconsult Norge, i et prosjektsamarbeid med EDF (Frankrike) og GIBB (Sør-Afrika), til å utarbeide mulighetsstudiene i forbindelse med andre fase av Lesotho Highlands Water Project.

Kontrakten ble tildelt senhøsten 2016 og undertegnet i januar 2017. Studien skal ta høyde for alle tekniske, økonomiske, miljømessige og sosiale konsekvenser for et planlagt pumpekraftverk og flere tiltenkte vannkraftverk. Studien skal gjennomføres fra konseptutredning til gjennomførbarhetsstudie.

– Vi er veldig stolte av å jobbe med GIBB og EDF på dette spektakulære prosjektet. De mange fordelene som kan realiseres gjennom dette arbeidet vil gagne både Lesotho og Sør-Afrika, og bringe sårt tiltrengt fornybar energi til området. Denne kontakten understreker nok en gang at vår omfattende kompetanse innen vannkraft og miljøledelse er meget godt mottatt av kunder, sier Knut Norén, administrerende direktør i Multiconsult UK.

Vannprosjektet i høylandet i Lesotho (LHWP) som er finansiert av Verdensbanken, regnes som et av verdens mest storslåtte vannoverføringsprosjekter. Hovedformålet med prosjektet er å overføre vann fra Lesotho til Gauteng Region  i Sør-Afrika. En region som på grunn av blant annet høy befolkningstetthet har for dårlig tilgang til vann. I tillegg skal prosjektet forsyne Lesotho med fornybar energi.

30 års historie i Lesotho

Multiconsult har bidratt inn i energisektoren i Lesotho med sin kraftutbyggingskompetanse i mer enn 35 år.

– En av våre aller første vannkraftprosjekter var i Lesotho i begynnelsen av 80-tallet. Vi gjennomførte forundersøkelser, detaljprosjektering og byggeledelse av Mantsonyane og Semonkong småskala vannkraftprosjekter for Lesotho Highlands Water Projects Unit. Vi har siden den gang deltatt i en rekke energirelaterte prosjekter i regionen og det er derfor med stor spenning at vi tar fatt på en nye epoke med vannkraftutbygging i Lesotho, sier Tom Ødegaard, Senior Vice President for marked og salg fornybar energi.