Gudåa Kraftverk

Småkraftverk med installert effekt på ca. 4,9 MW. Fallhøyde 250 meter. Årlig produksjon på Gudåa er 11,2 GWh. Lengde rørgate ca. 1250 meter, og 550 meter boret sjakt.

Kraftverket har en peltonturbin. Vannvei i klasse II. Multiconsult har utført teknisk plan, detaljplan for miljø og landskap, detaljprosjektering og oppfølging under bygging.

Løsning av oppdrag

Brutto fallhøyde (m) 250
Lengde rørgate (m) 1380 Effekt (MW) 4,6
Produksjon (GWh/år) 11,2
Minstevannføring sommer (l/s) 170
Minstevannføring vinter (l/s) 85

Våre tjenester

  • Teknisk plan
  • Detaljplan
  • Detaljprosjektering
  • Byggeoppfølging