Herand Kraftverk

Nytt kraftverk i Jondalen med ca. 430 meter fall, peltonturbin med samlet effekt på ca. 25 MW og årsproduksjon på ca. 78 GWh.

Kraftstasjon i dagen med vannvei i nedgravd rørgate ø1,6 m / ø1,5 m og ett inntak i forbindelse med dam. Multiconsult har utført forprosjekt, forespørsler og detaljprosjektering.

Våre tjenester

  • Forprosjekt
  • Teknisk plan
  • Detaljplan
  • Forespørselsdokumenter
  • Detaljprosjektering
  • Oppfølging under bygging