Mekong_1390x576

Bærekraftig vannkraftsutvikling for Mekongelven

Multiconsult har, i samarbeid med Deltares (Nederland) og BOKU Universitetet (Østerrike), utviklet første versjon av retningslinjer for bærekraftig vannkraftsutvikling for Mekongelven.

13. april 2016

Prosjektet heter Hydropower Environmental Impact Mitigation on the Mekong Mainstream and Tributaries. Retningslinjene og manualen finnes på Mekong River Commission sin egen hjemmeside.

Studiet kan påvirke fremtidig utvikling av vannkraftutbygging i Mekongregionen (Laos, Kambodsja, Thailand og Vietnam) i en mer bærekraftig retning. Det kan også fungere som et oppslagsverk for beste praksis i relasjon til miljøtiltak internasjonalt.

Tester miljøtiltak og retningslinjer

Første versjon av retningslinjene og manualen markerer slutten på de to første fasene av studiet, som startet i januar 2015. Studiet er planlagt ferdigstilt etter fase 4, i juli 2017.

– Vi er nå inne i fase 3, som vil pågå ut 2016, hvor vi vil teste retningslinjer og foreslåtte miljøtiltak for fem planlagte dammer på hoved-vassdraget nord for Vientiane i Laos i et pilotstudie. Dette inkluderer vannkraftverket Xayabury som er under bygging og har innebygget et avansert fiskepassasjesystem, forklarer Lillehammer.

Testingen vil foregå gjennom avansert og integrert hydrologisk-, hydraulisk-, sediment, vannbalanse- og vannkrafts- modellering. Målet er å vurdere og komme frem til de beste miljøtiltakene vurdert opp mot og integrert med de beste tekniske og økonomiske løsningene.

Mekong2

Xayaburi Fiskepassasjesystem (Xayabury: Xayaburi Power Company Ltd).