1/6

Nye Deichman Bjørvika | Foto: Foto-Thomas Haugersveen

2/6

Nye Hammerfest sykehus | Illustrasjon: LINK arkitektur

3/6

Åsane videregående skole i Bergen | Foto: Martin Håndlykken

Konseptfase med skisseprosjekt

4/6

Vestre Viken sykehus - skisseprosjekt | Ill: CURA

5/6

Hardangerbadet | Foto: Hundven-Clements Photography

6/6

Orkla City på Skøyen | Foto: Cato A. Mørk

Bygg & Eiendom

Multiconsult er totalrådgiver for utvikling, planlegging, bygging og forvaltning av bygg og eiendom med fokus på verdiskaping, bærekraft og helhetsløsninger.
MUNCH og Multiconsult inngår samarbeid

Fredag 22. oktober åpner nye MUNCH i Bjørvika i Oslo. Multiconsult har vært en sentral aktør…

21. oktober 2021

Internasjonal betongpris til Deichman

Deichman Bjørvika vant 18. oktober en internasjonal betongpris. Prestisjeprisen “Excellence in Concrete Construction Awards” ble tildelt…

19. oktober 2021

Nye Alversund skule tatt i bruk

Nye Alversund skule og flerbrukshall i Vestland fylke ble tatt i bruk oktober. De rundt 450…

18. oktober 2021

Hurtigrutemuseet hedres med internasjonal pris

Fredag 30. september mottok Hurtigrutemuseet den høythengende internasjonale prisen «European Steel Design Awards». Prosjektet vant både…

1. oktober 2021

Forsker på fremtidens flyplassby

Et nytt forskningsprosjekt skal se på utvikling av fremtidens flyplassby rundt Oslo lufthavn Gardermoen. Sammen med…

27. september 2021

Ny rammeavtale om byutviklingsbistand i Oslo

Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune har inngått en ny rammeavtale med Multiconsult og…

24. september 2021

Bygg & Eiendom er det største forretningsområdet i Multiconsult, og vårt arbeid legger premisser for mange av samfunnets mest verdifulle prosjekter, der mennesker bor, virker og samhandler. Vi er kundens rådgiver gjennom hele livsløpet til et byggeprosjekt, i godt samspill med alle involverte aktører.

Vår kompetanse er utviklet i nært samarbeid med våre kunder, myndigheter, utbyggere, arkitekter, entreprenører og andre samarbeidspartnere.

Bærekraftige løsninger

Byggenæringen spiller en avgjørende rolle for å nå de globale klima- og bærekraftsmålene. Vi hjelper våre kunder til å realisere sine egne og samfunnets bærekraftsmål, slik at byggene våre får riktig kvalitet, er kostnadseffektive, trivselsskapende for menneskene som oppholder seg der, og uten unødig belastning på ytre miljø.

Multiconsult er Miljøfyrtårn-sertifisert, og har over tid jobbet systematisk med å integrere miljørådgiving i alle fag. Vi tenker grønt i alt vi gjør.

Digitalt

Framtidas byggenæring er digital. Ved hjelp av digitale verktøy sørger vi for optimal og effektiv informasjons- overføring mellom alle aktørene i et oppdrag og bidrar til å sikre byggbarhets-, fremdrifts- og kostnadskontroll.

Multiconsult er ledende på digital kompetanse, og er blant annet engasjert som rådgiver i Statsbyggs bransjeledende BIM-utvikling, der vi videreutvikler metodene for flere av Norges prestisje- og signalbygg.

Vi er pådriver for innovasjon og samarbeid på tvers av verdikjeden, i tråd med regjeringens kunnskapsløft for byggebransjen.

Eksisterende bygg og bygningsforvaltning

Multiconsult har en helt unik spisskompetanse på verneverdige og fredede bygg, eksisterende bygninger og bygningsforvaltning. Fokus er på bærekraftige og langsiktige løsninger. Vi planlegger for fremtidig drift, vedlikehold og utvikling helt fra tidligfasen- vi kaller det livsløpsplanlegging.