Nybygg

Multiconsult gjennomfører komplett prosjektering og rådgivning på alle typer nybygg i alle faser. Våre rådgivere bistår blant annet ved nybygg av helsebygg, undervisningsbygg, kontor- og næringsbygg, kulturbygg, idrettsanlegg og boliger.

Multiconsult har høy og solid kompetanse innen alle nødvendig fagområder for å sikre fremtidsrettede, bærekraftige nybygg tilpasset kjernevirksomheten i dag og for fremtiden.

Våre fagmiljøer har lang erfaring med komplett, flerfaglig prosjektering og ledelse av prosjekteringsprosessen. Vår egenutviklede gjennomføringsmodell sikrer god, effektiv og rasjonell gjennomføring av prosjekteringen, og sørger for at den rette fagkompetansen får prege prosessen på riktig måte til rett tid.

Multiconsult kjennetegnes med både kapasitet og spisskompetanse. Vi har høy kapasitet innen alle relevante fagområder, og noen av landets sterkeste fagmiljøer.

Tjenesteområder

  • Miljø og BREEAM
  • Konstruksjon
  • Geoteknikk
  • Elektro
  • VVS
  • Prosjekteringsledelse
  • Brann
  • Akustikk
  • Energi og Bygningsfysikk