Orkla City

1/2

Orkla City sett fra rundkjøringen på Skøyen | Foto: Narud Stokke Wiig

2/2

Orkla City sett fra Skøyen Torg | Foto: Narud Stokke Wiig

Orkla City

Drammensveien 149, Oslo

Orkla City i Drammensveien 149 er et næringsbygg som varierer i høyden fra 5 etasjer mot Sofienlund i vest, og 16 etasjer mot Askekroken i øst. I tillegg kommer en boligblokk med 7 etasjer på ca. 1.500m2 BTA. Bygget skal fremstå som et nytt
landemerke på Skøyen, og skal fungere godt som et flerbrukerbygg. Prosjektet har høy miljøprofil og oppføres som et energiklasse A-bygg som i tillegg har som ambisjon å oppnå BREEAM-NOR «Excellent» klassifisering.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har, som flerfaglig rådgiver i samarbeid med Narud Stokke Wiig, utarbeidet forprosjekt og grunnlag for totalentrepriseforespørsel for konseptet Orkla House, som senere ble videreutviklet til dagens konsept, Orkla City. For Orkla City har Multiconsult bidratt med detaljprosjektering for RIB, RIBr, RIAku, RIG og RIVA-disiplinene.

Gjennom kontinuerlig fokus på miljøvennlige løsninger har vi laget et grunnlag for et miljøvennlig høyhus som står til forventningene både fra brukere og byggherre.

Våre tjenester

  • Forprosjekt
  • Anbudsbeskrivelse for totalentreprise
  • Detaljprosjektering