Nesttunbrekka 99 | Foto: Pål Hoff

Nesttunbrekka 99 | Foto: Pål Hoff

Nesttunbrekka 99

Nytt kontorbygg for Multiconsult

4. etasjes kontorbygg bygget over eksisterende parkeringskjeller.

I første etasje er det lobby, møteromssone og sosiale soner. Andre, tredje og fjerde etasje rommer 40 kontorarbeidsplasser, 120 plasser totalt. De fleste arbeidsplassene er i landskap, med tilgang på stillerom. I underetasjen er det en parkeringskjeller og tekniske rom.

Bygget er ført opp som råbygg av bærende stålkonstruksjoner og betongelementer. Bygget ble tekket og tett duk ble ført over stillas før montering av vegger. Dette muliggjorde bygging av yttervegger i tørt klima.

Bygget skal sertifiseres etter Breeam Nor med siktemål Excellent. Det er benyttet gode kvaliteter i bygget og det har vært et stort fokus på energiklasse. Bygget vil sertifiseres som Passivhus når felles energisentral er på plass, samt oppnå energiklasse A.

Løsning av oppdraget

Multiconsult utarbeidet en kravspesifikasjon som ble grunnlaget for en delt totalentreprise. Det ble i tett samarbeid med entreprenør, byggherre og Multiconsult utviklet et prosjekt som har resultert i Bergens mest energieffektive bygg.

Hele prosjektet er utført i 3D, alle tegninger er hentet direkte ut fra modellen. Det er gjennomført kollisjonssjekk mellom fagene.

Våre tjenester

  • Rådgivning i skissefase og forprosjekt
  • Prosjektering av tekniske anlegg
  • Prosjektering av bæresystem opp til plan 1
  • Globalstabilitet
  • Bidrag til Breeam sertifisering
  • Energiberegninger
  • Bygningsfysikk
  • Oppfølging i byggetiden