Byggets lengde | Foto: Multiconsult

Byggets lengde | Foto: Multiconsult

DNB – Nytt hovedkontor i Bergen

Bygget er GC Riebers største bygg i Solhemsviken og inneholder 5 bygg.

Med en lengde på 350 meter i sjøkanten har byggherre vært bevisst på at dette vil prege byen i overskuelig fremtid.

Bygget er teknisk avansert med redundante løsninger for kjøling, IKT og elkraft. Det er montert to reservekraftaggregater. Kjøling til byggets dataanlegg og klimakjøling besørges av sjøvann fra Indre Puddefjorden Energisentral.

Bygget har en høy grad av sikkerhet.

Det er installert et nytt og moderne elektronisk parkeringssystem i alle byggets garasje.

Løsning av oppdraget

Komplett nytt ledningsnett i grunn inklusiv sjøvannskjøling.

Redundante kjøleløsninger med sjøvann og nettvann.

Omfattende og gjennomført styring og overvåking av alle tekniske anlegg.

Robuste redundante løsninger for elkraft og tele. Sikkerhetsanlegg.

Våre tjenester

  • RIVA
  • RIV
  • RIEaut
  • RIE