DNB T2

1/4

Fasade med ny profil | Foto: Multiconsult

DNB T2

2/4

Ny trapp mellom 1 og 2 etg | Foto: Multiconsult

DNB T2

3/4

Ny resepsjon | Foto: Multiconsult

DNB T2

4/4

Ny lounge og bar | Foto: Multiconsult

DNB T2

Ombygging

Relokalisering av DNB sitt flaggskip i Bergen Privatbank sine gamle lokaler fra tidlig 1900 tallet. Total bygningsmasse på over 10 000 kvm som ved prosjektstart hadde DNB som leietaker. Reetablering av nytt bankkontor på ca 2 500 kvm. Prosjektering og etablering av komplett ny teknisk infrastruktur med nye føringsveier, nytt ventilasjonsaggregat på tak og nye overflater. Etablering av ny kantine til 75 pers i byggets toppetasje samt eksklusiv møteroms etasje med bar og lounge. Dialog med byantikvaren mhp kvartalets alder og historiske betydning.

Nytt kontor inneholder tjenester i dagligbank, bedriftsrådgivere, finansrådgivere og eiendomsmegling, privatbank konsept og automatpark for kontanthåndtering. Arbeidsplasser i åpent kontorlandskap og kundeinteraksjon på møterom.

Løsning av oppdraget

Tett dialog med byggherre og gårdeier i begge faser av prosjekt for å ivareta byggherres interesser samt kartlegge grensesnitt, utarbeidelse av fremdriftsplan for prosjektering og utførelsesfase, koordinering av prosjektering, anbudsutsendelse og kontrahering.

Byggeplassoppfølging i byggefase og økonomi oppfølging for hele prosjektet.

Våre tjenester

• Prosjekteringsledelse
• Koordinator prosjektering
• Prosjektleder
• Innstilling ved anbud
• Kontrahere
• Byggeledelse