1/8

Ekteriør | Foto: Øystein Klakegg

2/8

Ekteriør | Foto: Øystein Klakegg

3/8

Interiør | Foto: Øystein Klakegg

4/8

Interiør | Foto: Øystein Klakegg

Bygg og eiendom prosjekt Sparebanken Vest Jonsvollskvartalet 1390x576

5/8

Jonsvollskvartalet | Illustrasjon: Arkitektgruppen Cubus

Bygg og eiendom prosjekt Sparebanken Vest Jonsvollskvartalet 1390x576

6/8

Jonsvollsgaten | Illustrasjon: Arkitektgruppen Cubus

7/8

Jonsvollskvartalet oversikt fra nord | Illustrasjon: Arkitektgruppen Cubus

Bygg og eiendom prosjekt Sparebanken Vest Jonsvollskvartalet 1390x576

8/8

Jonsvollskvartalet | 3D modell: Arkitektgruppen Cubus

Jonsvollskvartalet

Sparebanken Vest

Bygget utgjør visjonen om morgendagens bank, der dyktighet og struktur kombineres med nytenkning og engasjement.

Jonsvollskvartalet er et nybyggprosjekt hvor Sparebanken Vest Eiendom AS bygger et nytt finanshus som skal inkludere hovedkontor for bankens egen virksomhet. Bygget har et totalt areal på 20 000 kvm.

Bygget skal romme 750 faste arbeidsplasser. Det er lagt til rette for universell utforming i så stor grad som mulig.

Løsning av oppdraget

Utarbeidelse av skisse- og forprosjekt med alternativsvurderinger og entreprisebudsjett

Konkurransegrunnlag for totalentreprise. Komplett detaljprosjektering for totalentreprenøren.

Oppfølging i byggetiden

Våre tjenester

  • Komplett prosjektering