DNB, kontor, multiconsult, bygg og eiendom

Torgallmenningen 2 | © Bergensentrum.no

DNB-Filialer

Kontor- og handelsbygg

I forbindelse med DNBs omstrukturering og satsning på rådgivning ved sine filialer, har det vært behov for nye planløsninger og konsept for dagens og fremtidens filialer.

Multiconsult har bistått med rådgivning og prosjektering av de elektrotekniske anlegg ved en rekke DNB-filialer på landsbasis. Det være seg mindre rehabiliteringsoppdrag av eksisterende lokaler, til prosjektering av nye filialer. DNBs konsept og ønsker for filialene er lagt til grunn og kan ses som en rød tråd gjennom alle filialene.

Referansefilialer: DNB Arendal, Hammerfest, Tvedestrand, Kristiansund, Storo, Trondheim mfl.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har bistått med rådgivning, samt prosjektering for de elektrotekniske installasjoner.

De første filialene hadde oppstart i 2010, og pr. første kvartal 2015 kan det vises til om lag 30 filialer hvor rehabilitering, rådgivning eller ny-prosjektering er utført.

Gode forankrede rutiner og løsninger utarbeidet i samarbeid med DNB og leverandører, sørger for en helhetlig løsning og layout gjennomgående i alle berørte filialer. Dette er å anse som en viktig suksessfaktor for å kunne levere iht. avtalt tid og pris.

Våre tjenester

  • Rådgiving
  • Prosjektering
  • Oppfølging