Sartorgården, Multiconsult, Bygg og eiendom, DNB, kontor

Sartorgården | Foto: Multiconsult

DNB avdeling Sotra

Etablering av nytt kontor for DNB i nye Sartorgården.

Nytt kontor inneholder tjenester i dagligbank, bedriftsrådgivere, finansrådgivere og eiendomsmegling og automatpark for kontanthåndtering.

Arbeidsplasser i åpent kontorlandskap og kundeinteraksjon på møterom.

Løsning av oppdraget

Tett dialog med byggherre og gårdeier i begge faser av prosjekt for å ivareta byggherres interesser samt kartlegge grensesnitt, utarbeidelse av fremdriftsplan for prosjektering og utførelsesfase, koordinering av prosjektering, anbudsutsendelse og kontrahering. Byggeplass oppfølging i byggefase og økonomi oppfølging for hele prosjektet.

Våre tjenester

  • Prosjekteringsledelse
  • Koordinator prosjektering
  • Prosjektleder
  • Innstilling ved anbud
  • Kontrahere
  • Byggeledelse