1/2

Illustrasjon: Oslo S Utvikling AS | Ark: Placebo

2/2

Illustrasjon: Oslo S Utvikling AS | Ark: Placebo

DNB – Nytt hovedkontor

Barcode Bjørvika

DNB sitt nye hovedkontor vil bestå av tre bygninger på til sammen rundt  80 000 kvadratmeter.

Det nye hovedkontoret vil huse rundt 4 200 medarbeidere som i dag er spredt på en rekke adresser i Oslo-område. Byggene får variert utforming, arealer og høyder. Utbyggingen vil foregå trinnvis. For første byggetrinn forventes byggestart i 2009, med overlevering første kvartal 2012.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har deltatt i utarbeidelsen av skisseprosjekt, forprosjekt og anbudsgrunnlag samt kontrahering og utarbeidelse av endelig arbeidsgrunnlag for byggeplass. Vi er ansvarlig prosjekterende for konstruksjonsteknikk og akustikk, Multiconsult bistår videre byggherren i oppfølgingen på byggeplassen.

Bygget er pelefundamentert til fjell med pelelengder 30-40 m. Under terreng er utførelsen vanntett betongkonstruksjon støpt på stedet. Over terreng er det prefabrikkerte elementer i stål og betong.

I vårt oppdrag på akustikk inngår prosjektering av vibrasjonsdempende tiltak som følge av trafikken i området.

I tillegg har Multiconsult vært engasjert av leietager (DNB) for oppfølging av de tekniske fagene i prosjektet fra byggestart til ferdigstillelse.

Oppdraget har ivaretatt de elektrofaglige inkl. sikkerhetsfaglige deler og den VVS tekniske delen, samt automasjon. Arbeidet har bestått i kontroll av prosjektering og innspill til prosjekteringen, samt kontrollbefaringer på byggeplass.

Våre tjenester

  • Skisseprosjekt
  • Forprosjekt
  • Konstruksjonsteknikk
  • Akustikk
  • Oppfølging byggeplass
  • Utarbeidelse av anbudsunderlag
  • Oppfølging av tekniske fag for leietager DNB. Både kontroll av prosjektering og byggeplasskontroll.
  • Oppfølging av VVS og automatikk
  • Oppfølging av elektroinstallasjoner inkl. sikkerhet