KLP bygget Barcode Bjørvika Bygg og eiendom Oslo Næringsbygg

1/2

KLP bygget, Bjørvika Barcode

KLP bygget, Bjørvika Barcode

2/2

KLP bygget, Bjørvika Barcode

KLP bygget

Barcode Bjørvika

Kontorbygg for KLP – Eiendom. Hovedbygget er på 9 etasjer, men over dette bygges  det to tårnbygg som totalt blir på hhv. 16 og 18 etasjer. I det ene tårnet bygges det leiligheter for salg.

KLP Eiendom er en av landets største eiendomsforvaltere med over 1.200.000 kvm fordelt på kontor-/næringslokaler, kjøpesentre, hoteller, boliger og festetomter.

Nominert til Oslo bys Arkitekturpris 2010. Lyst og åpent med stort atrium.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har deltatt i utarbeidelsen av skisseprosjekt, forprosjekt og anbudsgrunnlag, samt kontrahering og utarbeidelse av endelig arbeidsgrunnlag for byggeplass. Vi er ansvarlig prosjekterende for konstruksjonsteknikk og akustikk. Multiconsult bistår videre byggherren i oppfølgingen på byggeplassen.

Bygget er pelefundamentert til fjell med pelelengder 30-40 m. Under terreng er utførelsen vanntett betongkonstruksjon støpt på stedet. Over terreng er det prefabrikkerte elementer i stål og betong.

I vårt oppdrag på akustikk inngår prosjektering av vibrasjonsdempende tiltak som følge av trafikken i området.

Våre tjenester

  • Skisseprosjekt
  • Forprosjekt
  • Anbudsgrunnlag
  • Kontrahering
  • Oppfølging på byggeplassen