Deloitte-Huset, Bjørvika Barcode

1/2

Deloitte-Huset, Bjørvika Barcode | Illustrasjon: Snøhetta

Deloitte Huset Barcode Bjørvika

2/2

Deloitte-Huset, Bjørvika Barcode | Illustrasjon: Snøhetta

Deloitte bygget

Bjørvika Barcode

Barcode B101 – Snøhettaprosjektet. Bygget er ment å være et signalbygg for Barcodeprosjektet.

Byggets spesielle form skaper assosiasjoner med et isfjell. En gjennomgående spalte i bygget endrer retning og vrir seg ca 90 grader fra bunn til topp, minner om en bresprekk.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har deltatt i utarbeidelsen av skisseprosjekt, forprosjekt og anbudsgrunnlag, samt kontrahering og utarbeidelse av endelig arbeidsgrunnlag for byggeplass. Vi er ansvarlig prosjekterende for konstruksjonsteknikk og akustikk, Multiconsult bistår videre byggherren i oppfølgingen på byggeplassen.Den beskrevne spalten i bygget har gitt helt spesielle konstruktive utfordringer.I vårt oppdrag på akustikk inngår prosjektering av vibrasjonsdempende tiltak som følge av trafikken i området.

Våre tjenester

  • Skisseprosjekt
  • Forprosjekt
  • Detaljprosjektering
  • Anbudsgrunnlag
  • Kontrahering
  • Oppfølging på byggeplassen