PWC-bygget Bjørvika Barcode

PWC bygget - Barcode Bjørvika

PWC bygget

Barcode Bjørvika

PWC-bygget er første trinn i Barcodeprosjektet i Bjørvika og skal romme nye kontorer for Pricewater-houseCoopers. PricewaterhouseCoopers tilbyr bransjerettede tjenester innen revisjon, rådgivning, skatt og avgift til offentlige og privateide virksomheter. Klientene varierer fra noen av verdens mest komplekse organisasjoner til små og mellomstore lokale klienter.

Bygget er 12 etasjer over bakken og 2 kjelleretasjer under terreng.

Prosjektet er gjennomført som byggherrestyrte delentrepriser.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har deltatt i utarbeidelsen av skisseprosjekt, forprosjekt og anbudsgrunnlag samt kontrahering og utarbeidelse av endelig arbeidsgrunnlag for byggeplass. Vi er ansvarlig prosjekterende for konstruksjonsteknikk og akustikk, Multiconsult bistår videre byggherren i oppfølgingen på byggeplassen.

Bygget er pelefundamentert til fjell med pelelengder 30-40 m. Under terreng er utførelsen vanntett betongkonstruksjon støpt på stedet. Over terreng er det prefabrikkerte elementer i stål og betong. I bygget er det en gjennomgående åpning med fritt spenn 20 m.

I vårt oppdrag på akustikk inngår prosjektering av vibrasjonsdempende tiltak som følger av trafikken i området.

Våre tjenester

  • Skisseprosjekt
  • Forprosjekt
  • Detaljprosjektering
  • Anbudsgrunnlag
  • Kontrahering
  • Oppfølging på byggeplassen